Wsparcie edukacyjne

Od początku istnienia Fundusz Dzieci Osieroconych za jeden z celów postawił sobie wspieranie edukacyjne swoich podopiecznych w całej Polsce. Co roku hospicja współpracujące z Fundacją proszone są o wytypowanie tych najbardziej potrzebujących. Dzięki hojności sponsorów dzieciom przekazywane są środki finansowe w dwóch transzach, na początku każdego semestru. Pieniądze przeznaczane są na edukację – opłacenie dodatkowych zajęć sportowych, językowych czy artystycznych oraz korepetycje, a także na zakup potrzebnych rzeczy do szkoły (książek, przyborów itp.).

Do tej pory wsparli nas: Fundacja Energa, Agora, Fundacja Bre Bank, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Fundacja Banku Paribas oraz indywidualni darczyńcy. Obecnie na ten cel można wpłacać środki za pośrednictwem portalu Się pomaga.

Przekaż darowiznę online

kwota:

Tworzymy Centrum Opieki Wytchnieniowej

Zamów kartkę!

Mikołaje, łączcie się!

Rocznik

 

Pomorskie S.O.S

Kontakt

Wszelkie pytania i e-maile prosimy kierować na adres:
a.wlodkowska@fundacjahospicyjna.pl

Fundusz Dzieci Osieroconych

Konto
23 1540 1098 2001 5562 4727 0010
KRS 0000 201 002

Księgarnia