Hospicja w Polsce

Fundacja Hospicyjna wspiera ponad 100 ośrodków paliatywno-hospicyjnych na terenie Polski, a od 2012 roku również pierwsze hospicjum na Litwie. Pomaga zarówno materialnie, przekazując niezbędny sprzęt medyczny, materiały opatrunkowe i pielęgnacyjne oraz elementy wyposażenia placówek, jak i merytorycznie. Przeprowadzane są szkolenia członków zespołów hospicyjnych z całego kraju, a także tworzone specjalne fundusze grantowe, o które mogą wystąpić hospicja współpracujące z Fundacją.

Wspólnym celem rokrocznych wielkich kampanii ogólnospołecznych Fundacji jest przełamywanie tabu w myśleniu o hospicjach oraz propagowanie idei opieki nad chorymi terminalnie. Przystępujące do nich ośrodki paliatywno-hospicyjne otrzymują kompletne pakiety materiałów promocyjnych oraz uczestniczą w podziale dochodu z kampanii, uzyskanego podczas zbiórek publicznych.

Możliwe jest również indywidualne wsparcie hospicjum, związane z konkretną sytuacją danej placówki.

Więcej informacji na stronie www.hospicja.pl.

 

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002
OFERTY PRACY
WSPIERAJ NAS

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

 

Wolontariat opiekuńczy

 

Rocznik

 

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska