Hospicja w Polsce

Fundacja Hospicyjna wspiera ponad 100 ośrodków paliatywno-hospicyjnych na terenie Polski, a od 2012 roku również pierwsze hospicjum na Litwie. Pomaga zarówno materialnie, przekazując niezbędny sprzęt medyczny, materiały opatrunkowe i pielęgnacyjne oraz elementy wyposażenia placówek, jak i merytorycznie. Przeprowadzane są szkolenia członków zespołów hospicyjnych z całego kraju, a także tworzone specjalne fundusze grantowe, o które mogą wystąpić hospicja współpracujące z Fundacją.

Wspólnym celem rokrocznych wielkich kampanii ogólnospołecznych Fundacji jest przełamywanie tabu w myśleniu o hospicjach oraz propagowanie idei opieki nad chorymi terminalnie. Przystępujące do nich ośrodki paliatywno-hospicyjne otrzymują kompletne pakiety materiałów promocyjnych oraz uczestniczą w podziale dochodu z kampanii, uzyskanego podczas zbiórek publicznych.

Możliwe jest również indywidualne wsparcie hospicjum, związane z konkretną sytuacją danej placówki.

Więcej informacji na stronie www.hospicja.pl.

 

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Tworzymy Centrum Opieki Wytchnieniowej

Zamów kartkę!

Mikołaje, łączcie się!

Rocznik

 

Pomorskie S.O.S

Księgarnia