Hospicja w Polsce

Fundacja Hospicyjna wspiera ponad 100 ośrodków paliatywno-hospicyjnych na terenie Polski, a od 2012 roku również pierwsze hospicjum na Litwie. Pomaga zarówno materialnie, przekazując niezbędny sprzęt medyczny, materiały opatrunkowe i pielęgnacyjne oraz elementy wyposażenia placówek, jak i merytorycznie. Przeprowadzane są szkolenia członków zespołów hospicyjnych z całego kraju, a także tworzone specjalne fundusze grantowe, o które mogą wystąpić hospicja współpracujące z Fundacją.

Wspólnym celem rokrocznych wielkich kampanii ogólnospołecznych Fundacji jest przełamywanie tabu w myśleniu o hospicjach oraz propagowanie idei opieki nad chorymi terminalnie. Przystępujące do nich ośrodki paliatywno-hospicyjne otrzymują kompletne pakiety materiałów promocyjnych oraz uczestniczą w podziale dochodu z kampanii, uzyskanego podczas zbiórek publicznych.

Możliwe jest również indywidualne wsparcie hospicjum, związane z konkretną sytuacją danej placówki.

Więcej informacji na stronie www.hospicja.pl.

 

Przekaż darowiznę online

kwota:

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002
WSPIERAJ NAS

Wolontariat opiekuńczy

WESPRZYJ BUDOWĘ CENTRUM OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

 


Numer konta:

60 1540 1098 2001 5562 3339 0002

Fundusz Dzieci Osieroconych

 

Aktualna lista marzeń - Dzień Dziecka 2022

Rocznik

 

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska