Raporty

Rok 2020

Sprawozdanie finansowe 2020r. 

Sprawozdanie merytoryczne 2020r. 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2020r.

Sprawozdanie finansowe - Bilans i RZiS 2020r. 

Opinia niezależnego Biegłego rewidenta dla Rady i Zarządu Fundacji Hospicyjnej za okres obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r

 

Rok 2019

Sprawozdanie finansowe 2019r. - informacje dodatkowe.

Sprawozdanie merytoryczne 2019r.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2019.

Sprawozdanie finansowe - Bilans i RZiS 2019

 

Rok 2018

Sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r. 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r. 

Sprawozdanie merytoryczne z działaności Fundacji Hospicyjnej od 1 stycznia do 31 gudnia 2018r. 

 

Rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Hospicyjnej od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. 

Sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017r. 

Rok 2016

Opinia niezależnego Biegłego rewidenta dla Rady i Zarządu Fundacji Hospicyjnej za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Dotacje

Rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne

Opinia Biegłego Rewidenta, Sprawozdanie Finansowe, Raport z badania Sprawozdania Finansowego

Dotacje

Rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Zbiórka publiczna - pozwolenie Marszałka Woj. Pomorskiego

Dotacje ze środków publicznych

Rok 2013

Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2012

Sprawozdanie 2012

Rok 2011

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2010

Sprawozdanie finansowe 1

Sprawozdanie finansowe 2

Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2009

Sprawozdanie finansowe 1

Sprawozdanie finansowe 2

Sprawozdanie merytoryczne 1

Sprawozdanie merytoryczne 2

Rok 2008

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2007

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2006

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

Rok 2005

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Bilans

Rok 2004

Sprawozdanie finansowe

Bilans graficzny

Załączniki

Rachunek wyników

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Tworzymy Centrum Opieki Wytchnieniowej

Zamów kartkę!

Mikołaje, łączcie się!

Rocznik

 

Pomorskie S.O.S

Księgarnia