Historia

Fundacja Hospicyjna powstała w styczniu 2004 roku z inicjatywy Krajowego Duszpasterza Hospicjów ks. Piotra Krakowiaka SAC. Już wiosną wykorzystała możliwość zbiórki 1% podatku dochodowego, a jesienią, wraz z TVP1, zorganizowała pierwszą kampanię ogólnospołeczną „Hospicjum to też Życie”. W tym samym roku Fundacja zakłada ogólnopolski portal internetowy www.hospicja.pl, główne źródło informacji o opiece paliatywnej w Polsce.

W 2005 roku ruszyła działalność wydawnicza Fundacji. Do 2015 roku, w ramach Biblioteki Fundacji Hospicyjnej, wydano 17 tomów oraz 9 filmów DVD. Od 2006 roku zaczął wychodzić dwumiesięcznik „Hospicjum to też Życie”, obecnie ukazujący się pod postacią kwartalnika.

W 2006 roku przy Fundacji powstał Fundusz Dzieci Osieroconych oraz gdańska filia Akademii Walki z Rakiem. W 2007 roku Fundacja zainicjowała trzyletni program rozwoju wolontariatu hospicyjnego „Lubię Pomagać”, a w 2008, wraz z „Gazetą Wyborczą”, ogłosiła z sukcesem przeprowadziła akcję „Umierać po ludzku”. W tym samym roku zrealizowała też ogólnopolski projektem WHAT, którego celem była resocjalizacja więźniów dzięki pracy w hospicjach. Jesienią 2014 roku ruszył ogólnospołeczny program wsparcia psychologicznego „Tumbo Pomaga”, skierowany do wszystkich dzieci i młodzieży w żałobie, a także do ich otoczenia.

Od początku 2011 roku kierownictwo Fundacji przejęła Alicja Stolarczyk, która stanowisko to pełniła do 2017 r., które następnie przejęła dr Anna Janowicz. Fundacja Hospicyjna obecnie współpracuje z kilkudziesięcioma hospicjami w całym kraju, prowadzi kampanie społeczne "Hospicjum to też Życie", w 2017 i 2018 poświęcone sytuacji opiekunów rodzinnych w Polsce.

Fundacja Hospicyjna od 2017 jest podmiotem prowadzącym działalność Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku, które rocznie obejmuje opieką blisko 800 pacjentów.

 

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Tworzymy Centrum Opieki Wytchnieniowej

Zamów kartkę!

Mikołaje, łączcie się!

Rocznik

 

Pomorskie S.O.S

Księgarnia