Historia

Fundacja Hospicyjna powstała w styczniu 2004 roku z inicjatywy Krajowego Duszpasterza Hospicjów ks. Piotra Krakowiaka SAC. Już wiosną wykorzystała możliwość zbiórki 1% podatku dochodowego, a jesienią, wraz z TVP1, zorganizowała pierwszą kampanię ogólnospołeczną „Hospicjum to też Życie”. W tym samym roku Fundacja zakłada ogólnopolski portal internetowy www.hospicja.pl, główne źródło informacji o opiece paliatywnej w Polsce.

W 2005 roku ruszyła działalność wydawnicza Fundacji. Do 2015 roku, w ramach Biblioteki Fundacji Hospicyjnej, wydano 17 tomów oraz 9 filmów DVD. Od 2006 roku zaczął wychodzić dwumiesięcznik „Hospicjum to też Życie”, obecnie ukazujący się pod postacią kwartalnika.

W 2006 roku przy Fundacji powstał Fundusz Dzieci Osieroconych oraz gdańska filia Akademii Walki z Rakiem. W 2007 roku Fundacja zainicjowała trzyletni program rozwoju wolontariatu hospicyjnego „Lubię Pomagać”, a w 2008, wraz z „Gazetą Wyborczą”, ogłosiła z sukcesem przeprowadziła akcję „Umierać po ludzku”. W tym samym roku zrealizowała też ogólnopolski projektem WHAT, którego celem była resocjalizacja więźniów dzięki pracy w hospicjach. Jesienią 2014 roku ruszył ogólnospołeczny program wsparcia psychologicznego „Tumbo Pomaga”, skierowany do wszystkich dzieci i młodzieży w żałobie, a także do ich otoczenia.

Od początku 2011 roku kierownictwo Fundacji przejęła Alicja Stolarczyk, która stanowisko to pełniła do 2017 r., które następnie przejęła dr Anna Janowicz. Fundacja Hospicyjna obecnie współpracuje z kilkudziesięcioma hospicjami w całym kraju, prowadzi kampanie społeczne "Hospicjum to też Życie", w 2017 i 2018 poświęcone sytuacji opiekunów rodzinnych w Polsce.

Fundacja Hospicyjna od 2017 jest podmiotem prowadzącym działalność Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku, które rocznie obejmuje opieką blisko 800 pacjentów.

 

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002
OFERTY PRACY
WSPIERAJ NAS

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

 

Wolontariat opiekuńczy

 

Rocznik

 

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska