Wsparcie edukacyjne

Od początku istnienia Fundusz Dzieci Osieroconych za jeden z celów postawił sobie wspieranie edukacyjne swoich podopiecznych w całej Polsce. Co roku hospicja współpracujące z Fundacją proszone są o wytypowanie tych najbardziej potrzebujących. Dzięki hojności sponsorów dzieciom przekazywane są środki finansowe w dwóch transzach, na początku każdego semestru. Pieniądze przeznaczane są na edukację – opłacenie dodatkowych zajęć sportowych, językowych czy artystycznych oraz korepetycje, a także na zakup potrzebnych rzeczy do szkoły (książek, przyborów itp.).

Do tej pory wsparli nas: Fundacja Energa, Agora, Fundacja Bre Bank, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Fundacja Banku Paribas oraz indywidualni darczyńcy. Obecnie na ten cel można wpłacać środki za pośrednictwem portalu Się pomaga.

DONATE

amount:

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

 

In Solidarity

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Kontakt

Wszelkie pytania i e-maile prosimy kierować na adres:
a.wlodkowska@fundacjahospicyjna.pl