XI kampania HTTZ

XI kampania społeczna Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum to też Życie” prowadzona jest w całej Polsce pod hasłem „Pomagamy dzieciom i młodzieży w żałobie”. Jej symbolem stał się pomarańczowy słonik Tumbo – maskotka Funduszu Dzieci Osieroconych.

Celem kampanii jest nagłośnienie problemów związanych z osieroceniem dzieci i młodzieży oraz zwiększenie świadomości na temat roli udzielanego im wsparcia, zarówno materialnego, jak i psychologicznego oraz edukacyjnego. Bogate doświadczenie hospicjów z pracy nad osieroconymi dziećmi pacjentów wykorzystane zostanie do pomocy wszystkim małoletnim żałobnikom.

Istotnym elementem kampanii jest wdrożenie programu pomocowego pod nazwą „Tumbo Pomaga”, mającego za zadanie opiekę psychologiczną nad dziećmi i młodzieżą, którzy doświadczają straty, a także przekazanie konkretnych rozwiązań i narzędzi osobom sprawującym nad nimi opiekę lub przebywającym w ich otoczeniu. W jego ramach uruchomiony został specjalny portal, będący nie tylko kompendium wiedzy na temat przeżywania żałoby przez dzieci i młodzież, ale również forum wymiany myśli. Prezentacja programu odbędzie się w dniach 21-22 listopada w Gdańsku, podczas konferencji dla hospicyjnych psychologów oraz nauczycieli i pedagogów, w trakcie której przeprowadzone zostaną warsztaty podnoszące kompetencje w pracy z dziećmi w żałobie. W przyszłości planowana jest organizacja podobnych szkoleń na terenie całego kraju.

Poza aspektem psychologicznym i edukacyjnym niezwykle ważny jest aspekt pomocy materialnej. Koszt rocznych zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdów wakacyjnych i pomocy socjalnej dla dzieci będących pod opieką Funduszu Dzieci Osieroconych, który przy Fundacji Hospicyjnej działa od 2006 roku, wynosi około 500 tys. zł. Jednym z elementów kampanii jest prowadzenie zbiórek na rzecz jej beneficjentów za pośrednictwem  przelewów na konto (93 1540 1098 2001 5562 4727 0011) oraz zbiórek do specjalnych puszek, które  firmy lub szkoły mogą zamówić w Fundacji Hospicyjnej.

DZIĘKUJEMY OPERATOROM SIECI  ZA CHARYTATYWNE WSPARCIE I PRZEKAZANIE CAŁKOWITEGO DOCHODU NA RZECZ AKCJI

Współpracujemy z wieloma mediami, które podejmując aktywnie tematykę osierocenia dzieci i młodzieży, pomagają nam rozpropagować zarówno kampanię, jak i projekt „Tumbo Pomaga”.

WAŻNIEJSZE TERMINY KAMPANII

Czas trwania: 11.10.2014-31.03.2015

11.10.2014 – rozpoczęcie kampanii, połączone z obchodami Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Gdański koncert charytatywny pod hasłem „Głosy dla Hospicjów”.
październik-listopad 2014
– koncerty charytatywne „Głosy dla Hospicjów”, organizowane przez hospicja w całej Polsce;
– lokalne spotkania z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznych, informujące o zasadach działania programu „Tumbo Pomaga”, organizowane przez psychologów pracujących w hospicjach biorących udział w kampanii;
– spotkania z przedstawicielami Ośrodków Interwencji Kryzysowej w całej Polsce, mające na celu upowszechnienie programu.  

21-22.11.2014 – konferencja szkoleniowa „Zapomniani żałobnicy – o żałobie wśród dzieci i młodzieży” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Przeczytaj!

23.11.2014 – dzień kampanijny w TVP1.

31.03.2015 – zakończenie akcji medialnych kampanii

31.10.2015 – zakończenie zbiórki publicznej.

30.11.2015 – publikacja rezultatów kampanii na portalach: www.fundacjahospicyjna.pl, www.hospicja.pl.
 
PATRONAT HONOROWY:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka.

PATRONAT MERYTORYCZNY

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Sopot, Krajowy Duszpasterz Hospicjów.

AMBASADORZY:

Henryka Krzywonos-Strycharska, Dorota Kolak, Piotr Polk, Michał Piela (zob.: http://www.httz.pl/wspieraja-nas/ambasadorzy).

PATRONATY MEDIALNE:

TVP SA, Grupa Wydawnicza Polskapresse, Media Regionalne, „Gość Niedzielny”, Instytut Monitorowania Mediów, NGO.pl.

Serdecznie zapraszamy do licznego i zaangażowanego udziału w nowej kampanii Fundacji Hospicyjnej. Hospicja – miejsca szczególnej wrażliwości na ludzki ból, również ten psychiczny – są z założenia najlepszym ambasadorem idei opieki nad dziećmi w żałobie.

Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

List do hospicjów 

Wykaz ośrodków, które zgłosiły się do kampanii (uaktualniany)

Plakat format A4 jpg

Plakat format A3 pdf

Plakat format A4 pdf

Ulotka format DL pdf

Ulotka Format DL (bez paserów) pdf

Przekaż darowiznę online

kwota:

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

 

Rocznik

 

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska