XII kampania Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum to też Życie”

 

Co pół godziny ktoś poniżej 20. roku życia staje się w Polsce sierotą! Najczęściej osierocone dziecko ze swoją żałobą pozostaje samo. Dlatego tak ważna jest pomoc okazana w sposób profesjonalny i na czas. Bogate doświadczenie hospicjów z pracy nad osieroconymi dziećmi pacjentów, dzięki współpracy z powstałym 9 lat temu Funduszem Dzieci Osieroconych, wykorzystane zostanie do pomocy wszystkim małoletnim żałobnikom.

 

HASŁO KAMPANII

XII ogólnopolska kampania społeczna Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum to też Życie” prowadzona jest pod hasłem „Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach. Pomóż osieroconym dzieciom”. Jej podstawowym narzędziem jest odwołanie się do pamięci zbiorowej znanych bajek, których bohaterami są dzieci pozbawione przynajmniej jednego rodzica. Kopciuszek, Jaś i Małgosia, sierotka Marysia, dziewczynka z zapałkami, królewna Śnieżka – na ich losy, często dramatyczne, strata najbliższych osób w przeszłości miała istotny, choć niejednorodny wpływ. Obniżyła status materialny, usunęła poza nawias lokalnej społeczności, w sposób znaczący zaważyła na kształtowaniu się osobowości.

Symbolem kampanii jest pomarańczowy słonik Tumbo - maskotka Funduszu Dzieci Osieroconych.

CELE KAMPANII

W specyfikacji szczegółowej celów kampanii na plan pierwszy wysuwają się dwa: edukacyjny i finansowy.

Edukacja społeczna

W realizacji pierwszego z nich do najważniejszych zadań należy promocja prowadzonego przez Fundację Hospicyjną programu wsparcia psychologicznego „Tumbo Pomaga”, realizowanego poprzez uruchomiony rok temu portal internetowy www.tumbopomaga.pl oraz cykl szkoleń dla psychologów, pedagogów szkolnych i nauczycieli. Zadaniem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat problemów związanych z przeżywaniem żałoby przez dzieci i młodzież oraz roli udzielanego im wsparcia, a także wskazanie możliwych do zastosowania form pomocy.

Pomoc finansowa osieroconym

Celem kampanii jest także zebranie funduszy z wykorzystaniem numeru tzw. charytatywnego SMS-a, wpłat na konto, kwest w formie zbiórek do skarbonek podczas organizowanych wydarzeń oraz zbiórki na portalu siepomaga.pl. Uzyskane tą drogą środki zostaną przeznaczone na pomoc socjalną dzieciom, które straciły bliskich pod opieką hospicjum, oraz na szkolenia nauczycieli z tematyki wsparcia dziecka w żałobie.

SPOSÓB REALIZACJI

Spotkania z bajką

Hospicja, które przystąpią do kampanii, zorganizują w lokalnej bibliotece lub w innym miejscu publicznym spotkanie, na którym znane osoby będą czytać dzieciom swoje ulubione bajki, tematycznie nawiązujące do problemu osierocenia. Wydarzeniu towarzyszyć będzie kwesta na rzecz dzieci osieroconych, które hospicjum otacza opieką.

Zaangażowanie mediów

Dodatkowo chcemy zainteresować redakcyjnie prasę, radio i TVP, angażując naszych ambasadorów (Dorota Kolak, Henryka Krzywonos-Strycharska, Dariusz Michalczewski, Małgorzata Ohme, Piotr Polk, Michał Piela), ekspertów oraz przedstawicieli instytucji, które kampanii udzieliły patronatów honorowych i merytorycznych.

Zbiórka pieniędzy

Poza aspektem psychologicznym i edukacyjnym niezwykle ważny jest aspekt pomocy materialnej. Średni koszt rocznych zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdów wakacyjnych i pomocy socjalnej dla dziecka będącego pod opieką Funduszu Dzieci Osieroconych, który działa przy Fundacji Hospicyjnej  od 2006 roku, wynosi około 1000 zł. Do tej pory z pomocy Funduszu skorzystało około 7500 dzieci z całej Polski. Jednym z elementów kampanii jest prowadzenie zbiórek na rzecz jej beneficjentów za pośrednictwem  charytatywnego nr. SMS (7279, o treści POMAGAM, aktywnego od października do grudnia 2015 r.), przelewów na konto (93 1540 1098 2001 5562 4727 0011) oraz zbiórek do specjalnych skarbonek, które  firmy lub szkoły mogą zamówić w Fundacji Hospicyjnej.

 

WAŻNIEJSZE TERMINY KAMPANII

Czas trwania: 10.10.2015-31.03.2016

październik 2015
– koncerty charytatywne „Głosy dla Hospicjów”, organizowane przez hospicja w całej Polsce;
17.10.2015 –  gdański koncert charytatywny z cyklu „Głosy dla Hospicjów”

listopad - grudzień 2015

05.11.2015 ­ – szkolenie dla dyrektorów szkół gdańskich i nauczycieli, poświęcone wsparciu psychologicznemu  dzieci i młodzieży w żałobie oraz promujące program „Tumbo Pomaga”

2. połowa listopada – kulminacja wydarzeń w mediach ogólnopolskich (prasa i TVP)

– spotkania znanych artystów z dziećmi w bibliotekach oraz w innych miejscach przestrzeni publicznej na terenie całej Polski, poświęcone lekturze ulubionych bajek i połączone z warsztatami plastycznymi, będące okazją do nagłośnienia przez lokalne media tematu kampanii.

31.03.2016 – zakończenie XII kampanii i publikacja jej rezultatów na portalu www.fundacjahospicyjna.pl

PATRONAT HONOROWY

Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka

PATRONAT MERYTORYCZNY

Uniwersytet SWPS Sopot, Krajowy Duszpasterz Hospicjów

AMBASADORZY

Henryka Krzywonos-Strycharska, Dorota Kolak, Małgorzata Ohme, Dariusz Michalczewski, Piotr Polk, Michał Piela

PATRONATY MEDIALNE

Telewizja Polska, Instytut Monitorowania Mediów, Polska Press Grupa, Gość Niedzielny

SPONSOR

SATEL

PARTNERZY

Paris Music Sp. zo.o, UNIVERSAL PUBLISHING PRODUCTION MUSIC, Audiorepublica Filip Kuncewicz

MATERIAŁY DO POBRANIA:

- plakat A3 do druku

- plakat A4 do druku

- plakat B2 do druku

- ulotka

Hospicja biorące udział w kampanii 

Przekaż darowiznę online

kwota:

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

 

Rocznik

 

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska