Idea

Fundacja Hospicyjna jest gdańską organizacją pożytku publicznego, promującą idee hospicyjne w całym społeczeństwie. Jej przedsięwzięcia mają różnorodny charakter i bardzo szeroki zasięg oddziaływania. Fundacja regularnie współpracuje z ośrodkami hospicyjnymi w całej Polsce, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, kształtuje ruch hospicyjny i wolontariacki.

Istotą wielu aktywności Fundacji jest edukacja, skupiona na ukazaniu roli opieki paliatywno-hospicyjnej w życiu nowoczesnego społeczeństwa. Wielkie kampanie społeczne, konferencje i szkolenia, Biblioteka Fundacji Hospicyjnej oraz kwartalnik „Hospicjum to też Życie” sprawiają, że Polacy coraz lepiej oswajają się z tematyką końca życia, choroby przewlekłej i terminalnej, wreszcie z możliwościami uczestnictwa w opiece paliatywnej.

Istniejący przy Fundacji Fundusz Dzieci Osieroconych otacza opieką najmłodszych, których najbliżsi odeszli pod opieką hospicjum. od 2014 roku realizowany jest ogólnospołeczny program wsparcia psychologicznego „Tumbo Pomaga”, skierowany do wszystkich osieroconych dzieci i młodzieży, bez względu na okoliczności śmierci ich bliskich, a także do ich otoczenia (www.tumbopomaga.pl).

W ramach Fundacji działa również gdański oddział Akademii Walki z Rakiem, będący ważnym miejscem dla osób poszukujących wsparcia w walce z chorobą nowotworową.

Praktycznie od początku swojego istnienia Fundacja prowadzi ogólnopolski portal hospicyjny www.hospicja.pl – główne źródło informacji dla pacjentów i ich bliskich o opiece paliatywnej.

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002
OFERTY PRACY
WSPIERAJ NAS

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

 

Wolontariat opiekuńczy

 

Rocznik

 

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska