Rozwój wolontariatu

Wolontariat leży u podstaw ruchu paliatywno-hospicyjnego i jest warunkiem sine qua non także działalności Fundacji Hospicyjnej, a zarazem jednym z głównych tematów prowadzonego przez nią programu edukacji społecznej. W wymiarze ogólnym, jak i w ujęciu szczegółowym (tzw. skierowanym do dzieci, młodzieży i dorosłych 50+) już kilkakrotnie był on tematem ogólnopolskich kampanii. W ich ramach opublikowane zostały trzy ważne książki: „Podręcznik wolontariusza hospicyjnego”, „Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym” oraz „Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego”, stanowiące bezcenne kompendium na temat bezinteresownej działalności na rzecz chorych w hospicjach, a także metod jej organizowania. W tym zakresie przeprowadzono również liczne szkolenia i spotkania informacyjne.

Dzięki pracy Fundacji rozwinęła się unikatowa na skalę Europy ogólnopolska sieć centrów wolontariatu przy wszystkich współpracujących z nią ośrodkach. Centrum Wolontariatu istniejące przy Fundacji nawiązało kontakt z ponad sześćdziesięcioma szkołami wszystkich stopni z Pomorza, a ogromne zaangażowanie dzieci i młodzieży przełożyło się na rozmiary prowadzonych przez Fundację akcji.

Innowacyjnym rezultatem działań Fundacji Hospicyjnej jest także wolontariat osób skazanych (WHAT).

Więcej informacji na podstronie Wolontariat.

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Tworzymy Centrum Opieki Wytchnieniowej

Zamów kartkę!

Mikołaje, łączcie się!

Rocznik

 

Pomorskie S.O.S

Księgarnia