Rozwój wolontariatu

Wolontariat leży u podstaw ruchu paliatywno-hospicyjnego i jest warunkiem sine qua non także działalności Fundacji Hospicyjnej, a zarazem jednym z głównych tematów prowadzonego przez nią programu edukacji społecznej. W wymiarze ogólnym, jak i w ujęciu szczegółowym (tzw. skierowanym do dzieci, młodzieży i dorosłych 50+) już kilkakrotnie był on tematem ogólnopolskich kampanii. W ich ramach opublikowane zostały trzy ważne książki: „Podręcznik wolontariusza hospicyjnego”, „Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym” oraz „Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego”, stanowiące bezcenne kompendium na temat bezinteresownej działalności na rzecz chorych w hospicjach, a także metod jej organizowania. W tym zakresie przeprowadzono również liczne szkolenia i spotkania informacyjne.

Dzięki pracy Fundacji rozwinęła się unikatowa na skalę Europy ogólnopolska sieć centrów wolontariatu przy wszystkich współpracujących z nią ośrodkach. Centrum Wolontariatu istniejące przy Fundacji nawiązało kontakt z ponad sześćdziesięcioma szkołami wszystkich stopni z Pomorza, a ogromne zaangażowanie dzieci i młodzieży przełożyło się na rozmiary prowadzonych przez Fundację akcji.

Innowacyjnym rezultatem działań Fundacji Hospicyjnej jest także wolontariat osób skazanych (WHAT).

Więcej informacji na podstronie Wolontariat.

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002
OFERTY PRACY
WSPIERAJ NAS

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

 

Wolontariat opiekuńczy

 

Rocznik

 

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska