Historia

Idea wolontariatu leży u początków istnienia Fundacji, która powstała na ratunek gdańskiego Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC i prawie natychmiast rzuciła się w organizacyjny wir akcji o zasięgu regionalnym (Pola Nadziei) i ogólnopolskim (kampania „Hospicjum to też Życie"). Jej pierwsi pracownicy rekrutowali się z wolontariuszy, którzy przystąpili do pomocy Hospicjum w sposób bardziej uregulowany. Droga do pracy w Fundacji poprzez wolontariat należy zresztą do pięknej tradycji i jest kontynuowana do dzisiaj.

Temat roli wolontariatu w szerzeniu idei hospicyjnych powracał kilkakrotnie podczas tradycyjnych ogólnopolskich kampanii „Hospicjum to też Życie”. Po raz pierwszy w roku 2007, kiedy to Fundacja Hospicyjna wraz z Fundacją PZU zaczęły realizować trzyletni program rozwoju wolontariatu hospicyjnego „Lubię pomagać”. W jego wyniku w całym kraju rozwinęła się unikatowa na skalę Europy ogólnopolska sieć centrów wolontariatu przy wszystkich współpracujących z Fundacją ośrodkach. W latach 2008 i 2009 wolontariat hospicyjny był tematem kolejnych kampanii, najpierw skierowanych do dzieci i młodzieży, a w kolejnym roku do osób dojrzałych. Wrócono do niego w roku 2011, powtarzając hasło z lat wcześniejszych: „Podaruj swój czas” i zwracając się do tzw. osób „50+”, których potencjał zawodowy i życiowy mógł być wykorzystany w działalności wolontariackiej, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu medycznego.

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002
OFERTY PRACY
WSPIERAJ NAS

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

 

Wolontariat opiekuńczy

 

Rocznik

 

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Kontakt

Wszelkie pytania i e-maile prosimy kierować na adres:
wolontariat@hospicja.pl

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska