Wolontariat

To, co dajesz […] pozostaje twoje na zawsze; to, co zachowujesz, jest na zawsze stracone!
E.-E. Schmitt

Wolontariat jest działaniem na rzecz drugiego człowieka lub całej społeczności – bezpłatnym, nieprzypadkowym i dobrowolnym. I co ważne – wykraczającym poza więzi rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie. Chociaż w trakcie pracy wolontariackiej mogą one powstać, tak jak mogą pojawić się nowe umiejętności i być może utracony sens życia. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna, przy czym nie każdy wolontariusz jest odpowiedni do każdego rodzaju pracy.

Wolontariat w Fundacji Hospicyjnej istnieje od jej prapoczątków i jest jednym z podstawowych filarów organizacji.

Tworzymy Centrum Opieki Wytchnieniowej

Uśmiech Dziecka 2020

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Rocznik

Kontakt

Wszelkie pytania i e-maile prosimy kierować na adres:
wolontariat@hospicja.pl

Księgarnia