Historia

Idea wolontariatu leży u początków istnienia Fundacji, która powstała na ratunek gdańskiego Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC i prawie natychmiast rzuciła się w organizacyjny wir akcji o zasięgu regionalnym (Pola Nadziei) i ogólnopolskim (kampania „Hospicjum to też Życie"). Jej pierwsi pracownicy rekrutowali się z wolontariuszy, którzy przystąpili do pomocy Hospicjum w sposób bardziej uregulowany. Droga do pracy w Fundacji poprzez wolontariat należy zresztą do pięknej tradycji i jest kontynuowana do dzisiaj.

Temat roli wolontariatu w szerzeniu idei hospicyjnych powracał kilkakrotnie podczas tradycyjnych ogólnopolskich kampanii „Hospicjum to też Życie”. Po raz pierwszy w roku 2007, kiedy to Fundacja Hospicyjna wraz z Fundacją PZU zaczęły realizować trzyletni program rozwoju wolontariatu hospicyjnego „Lubię pomagać”. W jego wyniku w całym kraju rozwinęła się unikatowa na skalę Europy ogólnopolska sieć centrów wolontariatu przy wszystkich współpracujących z Fundacją ośrodkach. W latach 2008 i 2009 wolontariat hospicyjny był tematem kolejnych kampanii, najpierw skierowanych do dzieci i młodzieży, a w kolejnym roku do osób dojrzałych. Wrócono do niego w roku 2011, powtarzając hasło z lat wcześniejszych: „Podaruj swój czas” i zwracając się do tzw. osób „50+”, których potencjał zawodowy i życiowy mógł być wykorzystany w działalności wolontariackiej, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu medycznego.

DONATE

amount:

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

 

Hospice Foundation

Bank account
EUR: PL18154010982001556247270003
USD: PL88154010982001556247270004
PLN: PL72154010982001556247270001

Bic code: EBOSPLPW
Swift code: EBOSPLPW0XX

In Solidarity

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Kontakt

Wszelkie pytania i e-maile prosimy kierować na adres:
wolontariat@hospicja.pl