Wolontariat więźniów

W latach 2008-2010 realizowany był, we współpracy z Zakładem Karnym w Gdańsku, ogólnopolski program edukacyjny, zatytułowany: Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie uczenia Akceptacji i Tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne (projekt WHAT). Jego celem była reintegracja społeczna więźniów poprzez nieodpłatną pracę na rzecz placówek opieki paliatywnej oraz zmiana negatywnego obrazu hospicjów jako „umieralni”. W projekcie wzięło udział 15 zakładów karnych oraz aresztów śledczych i 15 placówek opieki paliatywnej z terenu całej Polski.

Efektem tego programu jest trwająca po dziś dzień współpraca z Zakładem Karnym w Gdańsku-Przeróbce. Więźniowie osadzeni w tamtejszym ośrodku wykonują na rzecz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC oraz Fundacji Hospicyjnej wiele prac o charakterze porządkowo-remontowym, a niektórzy z nich, po ukończeniu kursu dla wolontariuszy medycznych, pomagają również przy chorych na oddziale stacjonarnym hospicjum.

Warto przeczytać: http://www.fundacjahospicyjna.pl/75-akutalnosci-2015/583-el-camino-wolontariusza

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002
OFERTY PRACY
WSPIERAJ NAS

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

 

Wolontariat opiekuńczy

 

Rocznik

 

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Kontakt

Wszelkie pytania i e-maile prosimy kierować na adres:
wolontariat@hospicja.pl

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska