Wolontariat więźniów

W latach 2008-2010 realizowany był, we współpracy z Zakładem Karnym w Gdańsku, ogólnopolski program edukacyjny, zatytułowany: Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie uczenia Akceptacji i Tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne (projekt WHAT). Jego celem była reintegracja społeczna więźniów poprzez nieodpłatną pracę na rzecz placówek opieki paliatywnej oraz zmiana negatywnego obrazu hospicjów jako „umieralni”. W projekcie wzięło udział 15 zakładów karnych oraz aresztów śledczych i 15 placówek opieki paliatywnej z terenu całej Polski.

Efektem tego programu jest trwająca po dziś dzień współpraca z Zakładem Karnym w Gdańsku-Przeróbce. Więźniowie osadzeni w tamtejszym ośrodku wykonują na rzecz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC oraz Fundacji Hospicyjnej wiele prac o charakterze porządkowo-remontowym, a niektórzy z nich, po ukończeniu kursu dla wolontariuszy medycznych, pomagają również przy chorych na oddziale stacjonarnym hospicjum.

Warto przeczytać: http://www.fundacjahospicyjna.pl/75-akutalnosci-2015/583-el-camino-wolontariusza

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002
WSPIERAJ NAS

Wolontariat opiekuńczy

 

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

Rocznik

 

Kontakt

Wszelkie pytania i e-maile prosimy kierować na adres:
wolontariat@hospicja.pl

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska