Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie społeczno-edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych, klas IV –VIII oraz III klasy gimnazjum.

„Opiekun rodzinny – nie musi być sam” to hasło kampanii społecznej Fundacji Hospicyjnej, organizowanej już po raz trzeci w celu zwrócenia uwagi na potrzebę wsparcia osób opiekujących się swoimi bliskimi w domach. Według badań z 2004 r. samych opiekunów osób starszych w Polsce było blisko 2 mln, a liczba ta wciąż rośnie. Pamiętajmy, że opiekunami rodzinnymi są zarówno rodzice zajmujący się niepełnosprawnymi i ciężko chorymi dziećmi, ale także dorośli i seniorzy, wspierający swoich niesamodzielnych rodziców, małżonków albo partnerów.

Bardzo ważnym elementem wsparcia opiekunów jest wolontariat i relacje sąsiedzkie, dzięki którym mogą oni liczyć na pomoc. W celu kształtowania takich postaw również wśród uczniów, Fundacja Hospicyjna z Fundacją Agory ogłasza konkurs na tekst, w którym pokażą, że w swoim otoczeniu zauważają opiekunów rodzinnych, ich codzienne potrzeby i zadania, a także zaproponują formy przyjścia im z pomocą. Tytuł pracy powinien brzmieć: „OPIEKUN RODZINNY – BOHATER, KTÓREMU MOGĘ POMÓC”. Czekamy na samodzielnie napisane teksty, mieszczące się w przedziale 3000-5000 znaków ze spacjami.

Każdy uczestnik konkursu oraz jego rodzic lub opiekun prawny zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, zamieszczonym na stronach www.fundacjahopsicyjna.pl oraz www.opiekunrodzinny.pl

Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Klasy IV –VI
  • Klasy VII –VIII oraz III klasa gimnazjum

Szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa swoich uczniów w konkursie  do 20 grudnia 2018 roku. Pierwszy – szkolny etap konkursu, trwa do 30 stycznia 2019 roku, po którym szkoły, w terminie do 7 lutego 2019 roku, przesyłają do Fundacji wybrane prace do etapu ogólnopolskiego. Nazwiska laureatów, dla których przewidziane zostały nagrody rzeczowe, ogłoszone zostaną 28 lutego 2019 roku na stronach www.fundacjahospicyjna.pl oraz www.opiekunrodzinny.pl

Rozejrzyj się wokół siebie i otwórz swoje serce. Opiekun rodzinny nie musi być sam!

 

Regulamin

Załącznik nr 1 Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły

Załącznik nr 3 Protokół z etapu szkolnego

Załącznik nr 4 Klauzula Informacyjna konkursu

Członkowie jury II etapu konkursu :

Anna Kołtunowicz ­– wiceprezes Fundacji Agory. Odpowiada za organizację i koordynację akcji społecznych przygotowywanych ze środków pozyskanych z 1%, a w „Gazecie Wyborczej” za duże projekty społeczne. Jest szefową projektu „Centrum Premier Czerska 8/10” oraz koordynatorką spotkań pod szyldem „Wyborcza na żywo”. Współtworzyła i koordynowała m.in. akcje: „Ludzie Wolności”, „My z Wami” (na rzecz Ukrainy), „Jedziemy z pomocą” (na rzecz poszkodowanych w nawałnicach), „Więcej wiedzy, mniej strachu” (na rzecz edukacji w sprawie imigrantów). Trenerka i moderatorka projektów społecznych i szkoleniowych. 

Beata Szewczyk ­– dziennikarka radiowa z miłości i z pasji. Przy mikrofonie od 31 lat, w tym od wielu przy mikrofonie Radia Gdańsk. Nieustająco społecznie zaangażowana, zawsze wrażliwa na ludzką krzywdę. W 2016 roku otrzymała tytuł Honorowego Wolontariusza Fundacji Hospicyjnej. Mówi o sobie, że „działa na dobre słowo”.

dr Marcin Szulc – psycholog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zagrożeń społecznych, ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy powstawania uzależnień, leczenie nałogów, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy okresu dorastania. Prowadzi spotkania edukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców oraz młodzieży. Jest autorem publikacji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych. Ambasador Kampanii „Biała Wstążka” na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Łukasz Pilip – reporter. Współpracownik „Dużego Formatu” i „Wysokich Obcasów”. Laureat Festiwalu Wrażliwego w kategorii Twórca Szczególnie Wrażliwy. Wkrótce nakładem wydawnictwa Agora wydaje reporterską książkę o współczesnym dzieciństwie w Polsce.

Magda Małkowska – koordynatorka ds. wydawnictw Fundacji Hospicyjnej. Autorka bajek terapeutycznych ukazujących się w serii „Bajka Plasterek” i artykułów publikowanych w kwartalniku „Hospicjum to też Życie”.

 

 

Przekaż 1% podatku

 

Tworzymy Centrum Opieki Wytchnieniowej

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Rocznik

Pomorskie S.O.S

Księgarnia