POZAMEDYCZNE ASPEKTY OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ GDAŃSK 2010

POZAMEDYCZNE ASPEKTY OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ
GDAŃSK 2010
REDAKCJA: JÓZEF BINNEBESEL, ANNA JANOWICZ, PIOTR KRAKOWIAK, AGNIESZKA PACZKOWSKA

Pierwsza systematyczna publikacja, opisująca bogatą rzeczywistość pozamedycznych aspektów opieki paliatywno-hospicyjnej, skierowana zarówno do zarządzających placówkami ochrony zdrowia, jak i całego zespołu pracowników i wolontariuszy.

Podręcznik jest wsparciem działań osób sprawujących opiekę medyczną i pielęgniarską w hospicjach, istotną pozycją dla wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu i osób zarządzających placówkami służby zdrowia, ale również cennym źródłem informacji dla nauczycieli akademickich w przygotowaniu zajęć poświęconych wieloaspektowości opieki nad osobami u kresu życia, ciężko i przewlekle chorymi oraz ich rodzinami.