JAK ROZMAWIAĆ Z UCZNIAMI O KOŃCU ŻYCIA I WOLONTARIACIE HOSPICYJNYM GDAŃSK 2009

JAK ROZMAWIAĆ Z UCZNIAMI O KOŃCU ŻYCIA I WOLONTARIACIE HOSPICYJNYM GDAŃSK 2009

GDAŃSK 2009
REDAKCJA: JÓZEF BINNEBESEL, ANNA JANOWICZ, PIOTR KRAKOWIAK

Współczesne społeczeństwo coraz częściej ucieka od poważnej debaty na temat końca życia, zastępując ją chętnie epatowaniem śmiercią w filmach akcji, grach komputerowych czy wiadomościach medialnych. Dlatego tak ważna jest rola nauczycieli i wychowawców w zapoznawaniu uczniów w wyważony sposób z tematyką umierania i śmierci, uwrażliwianiu ich na potrzeby cierpiących oraz inspirowaniu do zaangażowania w pracę dla tych najbardziej potrzebujących. Podręcznik podsuwa najlepsze pomysły, jak taką edukację prowadzić. Zawiera praktyczne wskazówki, scenariusze lekcji, obszernie opisuje metody radzenia sobie z trudną sytuacją w szkole (śmierć dziecka, żałoba dziecka, trudne emocje).

Dodatek do książki: płyta DVD z filmami edukacyjnymi dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studentów i nauczycieli.

Książkę można nabyć tutaj!