Dzieci osierocone

Skala cierpienia dzieci, które straciły mamę, tatę, dziadków, siostrę lub brata, jest przez dorosłych nie do pojęcia. Zarazem jest dla nich zobowiązaniem, by dzieci swoją żałobę mogły przeżyć w należyty sposób. Fundusz Dzieci Osieroconych, inicjatywa o zasięgu ogólnopolskim, wychodzi naprzeciw problemom tych spośród nich, których bliscy odeszli pod opieką hospicjów. Jednocześnie, wprowadzając ogólnospołeczny program „Tumbo pomaga”, zabiega o wszystkie osierocone dzieci – poprzez edukację środowiska, w którym żyją: ich rodzin, kolegów szkolnych, nauczycieli, pedagogów szkolnych i każdego zainteresowanego, a także stworzenie dla samych osieroconych platformy wymiany myśli oraz możliwości zadania pytania specjalistom: psychologowi, duchownemu lub lekarzowi.

Podopieczni Funduszu Dzieci Osieroconych

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Konto
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Zapraszamy!

Rocznik

Księgarnia