Wsparcie dorosłych

Śmierć bliskiej osoby jest doświadczeniem, z którym wiele osób nie potrafi sobie poradzić samemu, a szukanie pomocy wśród najbliższych nie zawsze daje rezultat, może natomiast ich dodatkowo obciążyć. Rozwiązaniem są cykliczne spotkania z innymi ludźmi przeżywającymi stratę, animowane przez psychologa hospicyjnego, które raz w tygodniu odbywają się w Fundacji Hospicyjnej. Udział w tzw. grupach wsparcia stwarza ich uczestnikom szansę należytego przeżycia każdego etapu żałoby – niezbędnego warunku ich pełnego powrotu do społeczeństwa.

Więcej informacji na stronie Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC.

Pomóż osieroconym dzieciom

Fundacja Hospicyjna

Konto
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Zapraszamy!

Rocznik

Księgarnia