Codzienność naszych podopiecznych nie jest łatwa. Radzenie sobie z chorobą i bólem, zarówno tym fizycznym, jak i tym niewidocznym, po stracie najbliższych, wymaga wsparcia ze strony najbliższych oraz całego zespołu hospicyjnego. Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach. Fundacja Hospicyjna niesie im pomoc medyczną, socjalną oraz wspiera psychologicznie. Twój 1% sprawia, że możemy  im pomagać  każdego dnia.

Aby ułatwić przekazanie 1% dla naszych podopiecznych zapraszamy do wypełnienia PIT poprzez  formularz dostępny na naszej stronie. Dla osób wypełniających PIT tradycyjnie, w siedzibie Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku, przy ul. Kopernika 6 dostępni są wykwalifikowani wolontariusze i pracownicy Fundacji Hospicyjnej. Dyżury odbywają się 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek), w lutym, marcu i kwietniu, w godz. 15.00-18.00. Prosimy przynieść ze sobą wszystkie PIT-y otrzymane w tym roku od pracodawców i/lub ZUS oraz dokumenty związane z ulgami i odliczeniami!

UWAGA: nie oferujemy pomocy w wypełnianiu zeznań podatkowych osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom otrzymującym dochody z pracy za granicą.

Osoby, które samodzielnie rozliczają PIT mogą w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) wypełnić rubrykę: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP), podając: Numer KRS: 0000201002 oraz wnioskowaną kwotę: kwotę 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Od marca 2017 r. emeryci i renciści, za których rozliczenia rocznego na druku PIT-40 dokonuje organ rentowy, mogą również przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Składają w tym celu oświadczenie na druku PIT-OP.
Na podstawie złożonego dokumentu urząd skarbowy przekazuje 1% podatku wybranej OPP.
Oświadczenie PIT-OP składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.
Złożenie oświadczenie PIT-OP przez emeryta bądź rencistę jest dobrowolne – nie stanowi obowiązku.
Formularz PIT-OP można pobrać lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego - http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/1-procent-podatku-dla-opp-pit-op

Przypominamy, że tegoroczne zeznanie podatkowe należy złożyć do 02.05.2017 w Urzędzie Skarbowym, na odpowiednim formularzu.

KRS Fundacji Hospicyjnej 0000 201 002

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002
WSPIERAJ NAS

Wolontariat opiekuńczy

Rocznik

 

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska