Codzienność naszych podopiecznych nie jest łatwa. Radzenie sobie z chorobą i bólem, zarówno tym fizycznym, jak i tym niewidocznym, po stracie najbliższych, wymaga wsparcia ze strony najbliższych oraz całego zespołu hospicyjnego. Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach. Fundacja Hospicyjna niesie im pomoc medyczną, socjalną oraz wspiera psychologicznie. Twój 1% sprawia, że możemy  im pomagać  każdego dnia.

Aby ułatwić przekazanie 1% dla naszych podopiecznych zapraszamy do wypełnienia PIT poprzez  formularz dostępny na naszej stronie. Dla osób wypełniających PIT tradycyjnie, w siedzibie Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku, przy ul. Kopernika 6 dostępni są wykwalifikowani wolontariusze i pracownicy Fundacji Hospicyjnej. Dyżury odbywają się 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek), w lutym, marcu i kwietniu, w godz. 15.00-18.00. Prosimy przynieść ze sobą wszystkie PIT-y otrzymane w tym roku od pracodawców i/lub ZUS oraz dokumenty związane z ulgami i odliczeniami!

UWAGA: nie oferujemy pomocy w wypełnianiu zeznań podatkowych osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom otrzymującym dochody z pracy za granicą.

Osoby, które samodzielnie rozliczają PIT mogą w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) wypełnić rubrykę: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP), podając: Numer KRS: 0000201002 oraz wnioskowaną kwotę: kwotę 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Od marca 2017 r. emeryci i renciści, za których rozliczenia rocznego na druku PIT-40 dokonuje organ rentowy, mogą również przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Składają w tym celu oświadczenie na druku PIT-OP.
Na podstawie złożonego dokumentu urząd skarbowy przekazuje 1% podatku wybranej OPP.
Oświadczenie PIT-OP składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.
Złożenie oświadczenie PIT-OP przez emeryta bądź rencistę jest dobrowolne – nie stanowi obowiązku.
Formularz PIT-OP można pobrać lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego - http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/1-procent-podatku-dla-opp-pit-op

Przypominamy, że tegoroczne zeznanie podatkowe należy złożyć do 02.05.2017 w Urzędzie Skarbowym, na odpowiednim formularzu.

KRS Fundacji Hospicyjnej 0000 201 002

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Tworzymy Centrum Opieki Wytchnieniowej

Rocznik

 

Pomorskie S.O.S

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska