Wolontariusze

Są z nami nieustannie. Każdego dnia dostarczają dowodów swojej wierności i oddania ideom hospicyjnym. Służą wolnym czasem, talentem, umiejętnościami, wreszcie wolnymi środkami. Nasi Przyjaciele – Wolontariusze. Przynajmniej raz w roku podsumowujemy ich wysiłek i nagradzamy w kilku kategoriach.

Honorowi Wolontariusze

Co roku, przy okazji wielkiego "Finału Pól Nadziei na Pomorzu" Fundacja Hospicyjna wyróżnia osoby, które w szczególny sposób przysłużyły się ideom hospicyjnym. Wręczenie bursztynowych statuetek (w 2011 r. szarf) oraz pamiątkowych dyplomów odbywa się w Sali Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku.

Osoby nagrodzone:

2011. r. - Zuzanna Horeczy, Ewa Kamińska, Beata Lubianiec, Marzena Nieczuja-Urbańska, Monika Słupska, Hanna Zych-Cisoń, Paweł Adamowicz, ppłk. Lesław Bryłkowski, Jerzy Kobyliński, Marek Ważny, Piotr Dzik.

2012 r. - dr Anna Budny-Liberek, Iwona Guzowska, Emilia Komarnicka, Henryka Krzywonos-Strycharska, Barbara Montwiłł, Magdalena Pramfelt, Danuta Wałęsa, Bartosz Baranowski, Małgorzata i Andrzej Brzóska, Dariusz Michalczewski, Leszek Wojtczuk, wolontariusz anonimowy.

2013 r. - prof. dr n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, Katarzyna Dobrzyniecka, Dorota Kolak, Zofia Korneluk, Bożena Kłossowska-Mizgier, Jolanta Walkiewicz, Krzysztof Walkiewicz, Janusz Benesz, Maciej Dobrzyniecki, Maciej Kosycarz, Paweł Morawczyński, Arkadiusz Wegner.

2014 r. - Alicja Jaroszewicz, Anna Mańkowska, Monika Tarnowska, Ryszard Dyrda, kmdr dr n med. Dariusz Juszczak, Wiesław Kostrzewa, Alain Mompert, płk Piotr Saniuk, Łukasz Sznajderowski, Marek Trynda.

2015 r. - Anna Frańczak, Teresa Marczewska, Agnieszka Oszczyk, Beata Piechowska, Katarzyna Tkaczewska, Aleksandra Woźniak, Dariusz Gołąbko, Andrzej Kasprzak, Włodzimierz Raszkiewicz.

2016 r. - Paweł Adamowicz, Mirosław Bogdan, Sylwia Gadomska, Jacek Jassem, Marek Konderak, Cornelia Pieper, Helena Prolejko, Aneta Rojek, Przemek Skokowski, Beata Szewczyk

Od 2016 r. przyznawany jest tytuł Honorowy Wolontariusz Senior. 

2016 r - Klub Seniora "Motława"

Poczynając od 2016 r. tytuł Honorowego Wolontariusza trafia również do szkół.

2016 r. - Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku, Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 w Gdańsku, Gimnazjum nr 27 w Gdańsku, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku

 

Filantropi Roku

W 2013 roku Fundacja Hospicyjna po raz pierwszy przyznała nagrody osobom prywatnym i firmom, wyróżniającym się swoją aktywnością społeczną oraz hojnością na rzecz podopiecznych Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC. Tytuł Filantropa Roku - osoby lub instytucji bezinteresownie udzielającej pomocy ludziom w potrzebie - przynosi zaszczyt i jest istotnym osiągnięciem w każdym dossier.

2013 r.

Firmy: Fundacja Energa, LPP SA, Cukiernia Piekarnia Pellowski.
Osoby: Dorota i Eryk Jacobsonowie, Maciej Grabski, Leszek Wojtczuk.

2014 r.

Firmy: EDF Polska, Oddział Wybrzeże,, Polska specjalna Strefa Ekonomiczna, firma prosząca o anonimowość.
Osoby: Beata Oczki-Małecka, Anna Maria Wolańska, Arkadiusz Byliński.

2015 r.

Firmy: IKEA Gdańsk, Saur Neptun Gdańsk, PPU Nava sp. z o.o.
Osoby: Dorota Chechłacz, Henryk Dworakowski, Andrzej Torbicki.

2016 r.

Firmy: Leasing Polski. Lions Club Gdańsk 1, Polska Presse Oddział Prasa Bałtycka
Osoby: Marta A. Królak, Janusz Lewandowski, Bogdan Suryn

Wolontariusze opiekuńczy

By zostać wolontariuszem opiekuńczym, konieczne jest ukończenie specjalnego kursu, zdanie końcowego egzaminu i podpisanie umowy wolontariackiej. By otrzymać tytuł Wolontariusza Opiekuńczego Roku, niezbędne jest wyjątkowe zaangażowanie i wielkie serce dla chorych. Nagroda wręczana jest w grudniu, podczas obchodów Dnia Wolontariusza.

2012 r. - Teresa Wiśniewska

2013 r. - Aleksander Hołówka

2014 r. - Teresa Zelmańska

2015 r. - Stanisława Paszko

2016 r. - Barbara Jarczyńska

Wolontariusze akcyjni

Do tego trzeba mieć talent organizatora, umieć zagadać, na zawołanie się uśmiechnąć, być wiarygodnym w bezpośrednim kontakcie, kreatywnym i samodzielnym. Bez wolontariuszy akcyjnych, prawdziwie zaangażowanych w przygotowanie Fundacyjnych eventów, trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie organizacji.

Nagrody dla najlepszych wręczane są w grudniu, podczas obchodów Dnia Wolontariusza.

2012 r. - Krzysztof Kamiński, wyróżnienia: Teresa Taraszkiewicz oraz duet Michała Bujko i Marcina Sułkowskiego; Wolontariusz Roku: Paweł Kwiatkowski

2013 r. - Piotr Hassa oraz duet Ewelina Łęgowska i Gosia Grzywińska, wyróżnienia: Ewa Łebko, Marcin Oroń

2014 r. - Magdalena Gliniecka oraz wyróżnienia: Jolanta Giza, Joanna Hirsz, Krzysztof Kamiński, Marcin Sułkowski, Marta Trzebiatowska

2015 r. - Michał Bujko oraz wyróżnienia: Monika Gazda, Jolanta Giza, Magdalena Gliniecka, Magdalena Prarat-Szymańska, Krzysztof Kamiński, Marek Pytlak, Marek Trynda, Marcin Sułkowski

2016 r. - Kinga Labuda oraz wyróznienia: Mariola Budzich, Czesław Wrotkowski, Iwona Winkelmann, Jolanta Giza, Dorota Czerwińska, Katarzyna Markiewicz, Marta Trzebiatowska, Magdalena Gliniecka 

Koordynatorzy szkolnych kół wolontariatu

Fundacyjny wolontariat akcyjny w swojej masie opiera się kilku tysiącach uczniów ze szkół wszystkich poziomów z terenu Gdańska i okolic. By nad tym żywiołem zapanować, niezbędny jest nauczyciel z głową i z pasją, który podejmie trud wychowywania dzieci i młodzieży w kulturze wolontariatu. Nagrody dla najlepszych spośród nich wręczane są w grudniu, podczas obchodów Dnia Wolontariusza.

2012 r. - Kinga Kolary

2013 r. - Helena Zamkowska, wyróżnienie: Iwona Spryszyńska

2014 r. - Agnieszka Nowak

2015 r. - Elżbieta Smolińska

2016 r. - Małgorzata Żabik

Przekaż darowiznę online

kwota:

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002
WSPIERAJ NAS

Wolontariat opiekuńczy

WESPRZYJ BUDOWĘ CENTRUM OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

 


Numer konta:

60 1540 1098 2001 5562 3339 0002

Fundusz Dzieci Osieroconych

 

Aktualna lista marzeń - Dzień Dziecka 2022

Rocznik

 

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska