Wolontariusze

Są z nami nieustannie. Każdego dnia dostarczają dowodów swojej wierności i oddania ideom hospicyjnym. Służą wolnym czasem, talentem, umiejętnościami, wreszcie wolnymi środkami. Nasi Przyjaciele – Wolontariusze. Przynajmniej raz w roku podsumowujemy ich wysiłek i nagradzamy w kilku kategoriach.

Honorowi Wolontariusze

Co roku, przy okazji wielkiego "Finału Pól Nadziei na Pomorzu" Fundacja Hospicyjna wyróżnia osoby, które w szczególny sposób przysłużyły się ideom hospicyjnym. Wręczenie bursztynowych statuetek (w 2011 r. szarf) oraz pamiątkowych dyplomów odbywa się w Sali Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku.

Osoby nagrodzone:

2011. r. - Zuzanna Horeczy, Ewa Kamińska, Beata Lubianiec, Marzena Nieczuja-Urbańska, Monika Słupska, Hanna Zych-Cisoń, Paweł Adamowicz, ppłk. Lesław Bryłkowski, Jerzy Kobyliński, Marek Ważny, Piotr Dzik.

2012 r. - dr Anna Budny-Liberek, Iwona Guzowska, Emilia Komarnicka, Henryka Krzywonos-Strycharska, Barbara Montwiłł, Magdalena Pramfelt, Danuta Wałęsa, Bartosz Baranowski, Małgorzata i Andrzej Brzóska, Dariusz Michalczewski, Leszek Wojtczuk, wolontariusz anonimowy.

2013 r. - prof. dr n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, Katarzyna Dobrzyniecka, Dorota Kolak, Zofia Korneluk, Bożena Kłossowska-Mizgier, Jolanta Walkiewicz, Krzysztof Walkiewicz, Janusz Benesz, Maciej Dobrzyniecki, Maciej Kosycarz, Paweł Morawczyński, Arkadiusz Wegner.

2014 r. - Alicja Jaroszewicz, Anna Mańkowska, Monika Tarnowska, Ryszard Dyrda, kmdr dr n med. Dariusz Juszczak, Wiesław Kostrzewa, Alain Mompert, płk Piotr Saniuk, Łukasz Sznajderowski, Marek Trynda.

2015 r. - Anna Frańczak, Teresa Marczewska, Agnieszka Oszczyk, Beata Piechowska, Katarzyna Tkaczewska, Aleksandra Woźniak, Dariusz Gołąbko, Andrzej Kasprzak, Włodzimierz Raszkiewicz.

2016 r. - Paweł Adamowicz, Mirosław Bogdan, Sylwia Gadomska, Jacek Jassem, Marek Konderak, Cornelia Pieper, Helena Prolejko, Aneta Rojek, Przemek Skokowski, Beata Szewczyk

Od 2016 r. przyznawany jest tytuł Honorowy Wolontariusz Senior. 

2016 r - Klub Seniora "Motława"

Poczynając od 2016 r. tytuł Honorowego Wolontariusza trafia również do szkół.

2016 r. - Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku, Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 w Gdańsku, Gimnazjum nr 27 w Gdańsku, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku

 

Filantropi Roku

W 2013 roku Fundacja Hospicyjna po raz pierwszy przyznała nagrody osobom prywatnym i firmom, wyróżniającym się swoją aktywnością społeczną oraz hojnością na rzecz podopiecznych Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC. Tytuł Filantropa Roku - osoby lub instytucji bezinteresownie udzielającej pomocy ludziom w potrzebie - przynosi zaszczyt i jest istotnym osiągnięciem w każdym dossier.

2013 r.

Firmy: Fundacja Energa, LPP SA, Cukiernia Piekarnia Pellowski.
Osoby: Dorota i Eryk Jacobsonowie, Maciej Grabski, Leszek Wojtczuk.

2014 r.

Firmy: EDF Polska, Oddział Wybrzeże,, Polska specjalna Strefa Ekonomiczna, firma prosząca o anonimowość.
Osoby: Beata Oczki-Małecka, Anna Maria Wolańska, Arkadiusz Byliński.

2015 r.

Firmy: IKEA Gdańsk, Saur Neptun Gdańsk, PPU Nava sp. z o.o.
Osoby: Dorota Chechłacz, Henryk Dworakowski, Andrzej Torbicki.

2016 r.

Firmy: Leasing Polski. Lions Club Gdańsk 1, Polska Presse Oddział Prasa Bałtycka
Osoby: Marta A. Królak, Janusz Lewandowski, Bogdan Suryn

Wolontariusze opiekuńczy

By zostać wolontariuszem opiekuńczym, konieczne jest ukończenie specjalnego kursu, zdanie końcowego egzaminu i podpisanie umowy wolontariackiej. By otrzymać tytuł Wolontariusza Opiekuńczego Roku, niezbędne jest wyjątkowe zaangażowanie i wielkie serce dla chorych. Nagroda wręczana jest w grudniu, podczas obchodów Dnia Wolontariusza.

2012 r. - Teresa Wiśniewska

2013 r. - Aleksander Hołówka

2014 r. - Teresa Zelmańska

2015 r. - Stanisława Paszko

2016 r. - Barbara Jarczyńska

Wolontariusze akcyjni

Do tego trzeba mieć talent organizatora, umieć zagadać, na zawołanie się uśmiechnąć, być wiarygodnym w bezpośrednim kontakcie, kreatywnym i samodzielnym. Bez wolontariuszy akcyjnych, prawdziwie zaangażowanych w przygotowanie Fundacyjnych eventów, trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie organizacji.

Nagrody dla najlepszych wręczane są w grudniu, podczas obchodów Dnia Wolontariusza.

2012 r. - Krzysztof Kamiński, wyróżnienia: Teresa Taraszkiewicz oraz duet Michała Bujko i Marcina Sułkowskiego; Wolontariusz Roku: Paweł Kwiatkowski

2013 r. - Piotr Hassa oraz duet Ewelina Łęgowska i Gosia Grzywińska, wyróżnienia: Ewa Łebko, Marcin Oroń

2014 r. - Magdalena Gliniecka oraz wyróżnienia: Jolanta Giza, Joanna Hirsz, Krzysztof Kamiński, Marcin Sułkowski, Marta Trzebiatowska

2015 r. - Michał Bujko oraz wyróżnienia: Monika Gazda, Jolanta Giza, Magdalena Gliniecka, Magdalena Prarat-Szymańska, Krzysztof Kamiński, Marek Pytlak, Marek Trynda, Marcin Sułkowski

2016 r. - Kinga Labuda oraz wyróznienia: Mariola Budzich, Czesław Wrotkowski, Iwona Winkelmann, Jolanta Giza, Dorota Czerwińska, Katarzyna Markiewicz, Marta Trzebiatowska, Magdalena Gliniecka 

Koordynatorzy szkolnych kół wolontariatu

Fundacyjny wolontariat akcyjny w swojej masie opiera się kilku tysiącach uczniów ze szkół wszystkich poziomów z terenu Gdańska i okolic. By nad tym żywiołem zapanować, niezbędny jest nauczyciel z głową i z pasją, który podejmie trud wychowywania dzieci i młodzieży w kulturze wolontariatu. Nagrody dla najlepszych spośród nich wręczane są w grudniu, podczas obchodów Dnia Wolontariusza.

2012 r. - Kinga Kolary

2013 r. - Helena Zamkowska, wyróżnienie: Iwona Spryszyńska

2014 r. - Agnieszka Nowak

2015 r. - Elżbieta Smolińska

2016 r. - Małgorzata Żabik

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002
OFERTY PRACY
WSPIERAJ NAS

Wolontariat opiekuńczy

 

Rocznik

 

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska