SPOŁECZNE I EDUKACYJNE FUNKCJE OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ. BADANIA W DZIAŁANIU W LATACH 2002-2010

SPOŁECZNE I EDUKACYJNE FUNKCJE OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ. BADANIA W DZIAŁANIU W LATACH 2002-2010
GDAŃSK 2012
AUTOR: PIOTR KRAKOWIAK

Publikacja jest unikatowym zapisem procesu zmian świadomości społecznej, pojawienia się odpowiedzi na potrzeby ośrodków paliatywno-hospicyjnych, a przede wszystkim poprawy opieki nad osobami u kresu życia. Jest to świadectwo zmian dokonanych na poziomie lokalnym przez zespoły hospicyjne, a szczególnie przez koordynatorów i wolontariuszy hospicyjnych biorących udział w różnych projektach.

 

Książkę można nabyć tutaj!