PRZEWLEKLE CHORE DZIECKO W DOMU. PORADNIK DLA RODZINY I OPIEKUNÓW

PRZEWLEKLE CHORE DZIECKO W DOMU. PORADNIK DLA RODZINY I OPIEKUNÓW
GDAŃSK 2012
REDAKCJA: JÓZEF BINNEBESEL, ZBIGNIEW BOHDAN, PIOTR KRAKOWIAK, DOMINIK KRZYŻANOWSKI, AGNIESZKA KRZYŻANOWSKI, AGNIESZKA PACZKOWSKA, ALICJA STOLARCZYK

Publikacja jest poradnikiem ukazującym przewlekłą chorobę dziecka w możliwie najszerszym spektrum. Obok praktycznych wskazówek, dotyczących pielęgnacji, rehabilitacji lub żywienia, czytelnik znajdzie tu również teksty poruszające aspekty psychologiczne, duchowo-religijne czy socjalno-bytowe, niezwykle ważne w ogarnięciu całości problemu. Obecność takich tematów jak edukacja, zdrowe rodzeństwo, śmierć, żałoba, wreszcie rola wolontariatu, daje pełen obraz książki, której celem jest dostarczenie wszechstronnej wiedzy rodzicom i opiekunom chorego przewlekle dziecka. Mamy nadzieję, że ten cel udało nam się zrealizować.

Do książki dołączona jest płyta DVD wraz z filmem instruktażowym do poszczególnych rozdziałów.

Książkę można nabyć tutaj!