PODRĘCZNIK KOORDYNATORA WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO

PODRĘCZNIK KOORDYNATORA WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO
GDAŃSK 2009
REDAKCJA: PIOTR KRAKOWIAK, ALEKSANDRA MODLIŃSKA, JÓZEF BINNEBESEL

Podręcznik kompleksowo opisuje zasady i formy współpracy z wolontariuszami, proponuje rozwiązania najczęstszych trudności, pokazuje, jak motywować wolontariuszy.

W książce poruszone zostały m.in. takie tematy, jak:

  • medyczne i pozamedyczne aspekty opieki paliatywno- hospicyjnej,
  • formy wolontariatu hospicyjnego,
  • przygotowanie do pracy wolontariusza (informacja, rekrutacja, szkolenia wstępne i szkolenie wolontariusza medycznego),
  • elementy motywacji wolontariuszy,
  • rozwiązywanie konfliktów,
  • wreszcie wiele innych cennych wskazówek z zakresu prawa, socjologii, komunikacji itp.

Książka może służyć cenną pomocą zarządzającym zespołami ludzkimi w centrum wolontariatu, zespole hospicyjnym i w każdym innym miejscu interdyscyplinarnej opieki nad chorymi.