W niedzielę 3 kwietnia Fundacja Hospicyjna już po raz 11. przyznała nagrody Wolontariuszom oraz Filantropom wspierającym działalność organizacji. Uroczystość, dzięki uprzejmości Nadbałtyckiego Centrum Kultury, odbyła się w gdańskim Ratuszu Staromiejskim i to ze stuprocentową frekwencją.

Statuetki za wielkie serce

Uhonorowanie Wolontariuszy i Filantropów Bursztynowymi Dźwigami to wieloletnia tradycja Fundacji Hospicyjnej. Statuetki już po raz 11. trafiły w ręce przedstawicieli organizacji, firm, instytucji oraz osób prywatnych. Nagrody ufundowane przez Prezydent Miasta Gdańska i Fundację Hospicyjną to wyraz wdzięczności oraz chęci docenienia tych, którzy otwierają swoje serca i angażują się w pomoc hospicjum. Uroczystość tradycyjnie już, nie obeszłaby się bez części artystycznej. W tym roku koncert zagrał Maciej Gdański wybitny pianista, doktor sztuk muzycznych oraz absolwent Gdańskiej Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki, oraz Bogdan Sakhniuk, ukraiński pianista i kompozytor.

Wyjątkowa uroczystość

XI Gala wręczenia nagród dla Honorowych Wolontariuszy i Honorowych Filantropów Fundacji Hospicyjnej „Bursztynowe Dźwigi” została otwarta przez Annę Janowicz, Prezes Fundacji Hospicyjnej. Na scenie nie zabrakło również przedstawicieli władz miasta, reprezentowanych przez  Monikę Chabior, zastępcę prezydent Gdańska oraz Andrzeja Kowalczysa z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, oraz zastępcę dyrektora departamentu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

– Wszyscy na tej sali chcemy, by takie momenty przejścia w życiu każdego człowieka, jak narodziny czy śmierć, charakteryzowały się godnością. A jest to możliwe, gdy człowiek otoczony jest miłością, wsparciem i aktywną empatią, która pomaga tworzyć sytuacje sprzyjające maksymalnemu dobrostanowi. I wy wiecie najlepiej, jak to zrobić. Macie te niesamowite właściwości, które pozwalają wam towarzyszyć ludziom w tych trudnych, ale też wyjątkowych momentach. Momentach bliskich pytaniom ostatecznym: o siebie, o przyszłość, o więzi, o to, co dalej… Wasza niesamowita energia, przywiązanie i cierpliwość to nieprawdopodobna moc. Bardzo mnie to inspiruje, jak wiele społeczna energia może zrobić dla tworzenia systemu, np. żeby powstał system wsparcia hospicyjnego. Ale żaden system nie zrobi tego, co niesiecie wy, czyli serca. Jestem wam za to bardzo wdzięczna – mówiła Monika Chabior, zastępca prezydent Gdańska.

Honorowi Wolontariusze i Honorowi Filantropii Fundacji Hospicyjnej

Bursztynowe Dźwigi przyznawane były w pięciu kategoriach, poza nimi wręczono również wyróżnienia dla osób szczególnie oddanych Fundacji Hospicyjnej i Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku.

W kategorii Honorowy Wolontariusz nagrodzeni zostali:

 • Małgorzata Kaźmierczak,
 • Teresa Kuśmierska,
 • Marek Pytlak,
 • Łukasz Wajszczyk,
 • Teresa Wiśniewska.

 W kategorii Najaktywniejszy Wolontariat Szkolny i Uczelniany nagrodzeni zostali:

 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,
 • Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdańsku,
 • Szkoła Podstawowa nr 43 w Gdańsku,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdańsku.

Wyróżnienia otrzymały:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku,
 • Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdańsku,
 • Gdańska Szkoła Szermierki,
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku.

W kategorii Najaktywniejszy Wolontariat Pracowniczy nagrodzeni zostali:

 • Olivia Business Centre,
 • Marcin Hennig. 

Wyróżnienie:

 • „Dzień Dobry tu Gdańsk” TVP Gdańsk - Małgorzata Mrozowska-Krawczyk.

W kategorii Honorowy Filantrop nagrodzeni zostali:

 • Ankara.pl,
 • Click Meeting,
 • Fundacja JohnnyBros,
 • Marion Sp. z.o.o.,
 • Pan Dragon.

 

Osoba indywidualna:

 • Joanna Łepek.

Informacje o nagrodzonych:

Małgorzata Kaźmierczak
Pani Małgorzata od kilku lat wspiera działania Fundacji Hospicyjnej, szczególnie w przestrzeni internetowej. Aktywnie zaangażowana w prowadzenie Bazarku dla Hospicjum Dutkiewicza – pozyskuje na niego rzeczy do wystawienia, a także samodzielnie licytuje, organizuje na nasza rzecz kwesty i zbiórki w Gdańskim Ośrodku Profilaktyki Zdrowia, promuje działania 1%, działa w grupie motocyklowej na rzecz hospicjum.


Teresa Kuśmierska
Przez 26 lat kierowała Gdańskim Archipelagiem Kultury. Jak sama mówi - Lubię pomagać, kocham dzielić się dobrem, kierując się przy tym wewnętrznym przekonaniem, że jestem w pełni gotowa pomagać znajomym i nieznajomym ludziom. To moje poczucie obowiązku, przekonanie religijne, poczucie własnej wartości przykład, który dawałam synom a też wnukom. I chociaż wiem, że sama często potrzebuje pomocy, że wiele razy to dla mnie duży wysiłek i emocjonalne zaangażowanie się w sytuacjach kryzysowych – nigdy nie przestałabym tak działać.

Marek Pytlak
Jak sam o sobie mówi – emeryt, który lat nie pamięta. Praca, siłownia i wszelka pomoc potrzebna rodzinie i Fundacji Hospicyjnej oraz innym, którzy potrzebują wsparcia, to jego treść życia na emeryturze. Pan Marek opowiada, że pomaganie jest ważne dla katolika, jako możliwość realizacji przykazania – miłości bliźniego. Dla człowieka, który jest ateistą, motywem może być empatia, która współodczuwa potrzeby drugiej osoby. To wszystko stanowi piękno pomagania, bez oglądania się na zyski, jest czymś, co pomaga żyć z radością – podkreśla.

Łukasz Wajszczyk
Pochodzi z warszawskiego Ursynowa. Absolwent wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ceniony fotograf, współpracujący z kilkoma znaczącymi na polskim rynku agencjami reklamowymi. Jak sam podkreśla, w fotografii najbardziej interesuje go człowiek oraz jego związki z kulturą i życiem codziennym. Mieszka w Gdańsku, z żoną Kasią, córką Marianną i synem Ignasiem. W Fundacji Hospicyjnej zaangażował się między innymi w akcję „Moda z Sercem". Udało mu się namówić kilkanaście osób ze świata mody, filmu, teatru, literatury do przekazania przedmiotów na aukcje charytatywne.

Teresa Wiśniewska
Żona, mama, babcia i wolontariuszka opiekuńcza w Hospicjum Ks. Dutkiewicza w Gdańsku od kwietnia 2007 roku. Od początku swojego wolontariatu skupia wokół siebie wielu wolontariuszy i podopiecznych hospicjum, gdyż jest bardzo ciepłą, empatyczną osobą. Bardzo lubiana i ceniona przez wolontariuszy, personel i przede wszystkim terminalnie chorych pacjentów naszego hospicjum.

 

Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku

Kształci ponad 700 studentów z Polski i innych krajów na 14 specjalnościach w ramach 4 wydziałów. Jako pierwsza w Polsce wprowadziła do swojej oferty specjalność musical. Organizuje ponad 500 wydarzeń rocznie. W ostatnich latach jej studenci koncertowali m.in. w Chinach, Korei Płd., Hiszpanii, Niemczech i na Litwie. W 2014 r. uczelnia otrzymała najbardziej prestiżową nagrodę muzyczną w Polsce „Fryderyk” za płytę CD „Wojciech Kilar. Angelus, Exodus, Victoria”. Wartości aMuz: różnorodność, otwartość, dialog, wysoka jakość, realizowane są m.in. dzięki przyjaznej atmosferze i prężnej współpracy z instytucjami kultury oraz uczelniami w Polsce i za granicą Studenci, pedagodzy, pracownicy chętnie angażują się w różne akcje charytatywne, zawsze okazując gotowość oraz chęć do działania.

Szkoła Podstawowa nr 17

Kierunek pracy szkoły określa hasło „Odkrywam – tworzę – rozwijam się”, a priorytetem jest wszechstronny rozwój uczniów. Szkoła przywiązuje wagę do nauki języków obcych, ucząc języka angielskiego i niemieckiego.  Istotnym elementem pracy szkoły jest edukacja ekologiczna i prozdrowotna. Filarem wychowania jest wolontariat, który zapewnia uczniom satysfakcję płynącą z niesienia pomocy innym, pomaga odkrywać sens życia, zaspokaja potrzebę przynależności do grupy, umacnia świadomość bycia potrzebnym, kształtuje odpowiedzialną postawę życiową oraz wyzwala z egoizmu. 

Szkoła Podstawowa nr 43

Od 20 lat działa w ramach szkoły Koło Wolontariatu, które od pierwszej edycji Pól Nadziei współpracuje z Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza. Jak sami o sobie mówią przedstawiciele szkoły - Śmiało można stwierdzić, że w SP43 mamy licencję na pomaganie! Tu się dzieje magia pomagania, moc dobroci i entuzjazm do działania.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

Dzięki różnorodnym akcjom, projektom i imprezom szkoła buduje system oparty na uniwersalnych wartościach jednoczących społeczność szkolną i pozaszkolną.   W zespole szkolnym prężnie działa wolontariat, który reaguje na wszelkie sygnały dotyczące potrzeb osób znajdujących się w trudnych, czy szczególnych sytuacjach życiowych. Pomaganie uszczęśliwia nie tylko innych, ale i pomagających. Dzięki pomaganiu postrzegamy świat jako lepszy – mówią przedstawiciele szkoły. 

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła to przyjazne miejsce dla działań o charakterze charytatywnym. Od kilku lat prężnie rozwija się grupa wolontariatu „Pomagamy Forever SP2”, organizująca akcje na terenie szkoły i poza nią. Szkolni wolontariusze w swoich działaniach nie zapominają o potrzebujących dzieciach i seniorach. Dzięki kreatywności i wyobraźni starają się szukać nowych pomysłów niesienia pomocy na różnych płaszczyznach.

Szkoła Podstawowa nr 39

Szkoła mieści się w centrum Wrzeszcza, przy ulicy Obywatelskiej 1  i od wielu lat aktywnie współpracuje z Hospicjum Ks. E. Dudkiewicza.  Społeczność szkolna jest bardzo zaangażowana i chętnie wspiera działania wolontariackie, począwszy od zbiórek, przez udział w Wolontariacie Gdańskim, po pomoc dla uchodźców. Z każdym rokiem szkoła odnotowuje wzrost aktywności w ramach wolontariatu i dostaje wsparcie od rodziców.

Gdańska Szkoła Szermierki

W szkole od lat funkcjonuje Koło Wolontariatu, które współpracuje z Fundacją Hospicyjną i z powodzeniem motywuje młodzież do pomagania. Wolontariat skupia wielu wolontariuszy, którzy pomagają, ponieważ sprawia im to radość. Wartością dodaną jest to, że młodzież nawiązuje nowe znajomości, spoza swojej klasy i może spędzić czas w miłej atmosferze.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku

Szkoła z kilkudziesięcioletnią tradycją również w kwestii pomagania. Uczniowie, pedagodzy, pracownicy nigdy nie pozostają obojętni na potrzeby innych.

Olivia Business Centre
Olivia Centre to nie tylko centrum biznesowe zlokalizowane w sercu Trójmiejskiej Metropolii, ale także miejsce spotkań, kultury, nauki i sportu. Na co dzień pracuje tutaj niemal 12 tysięcy osób, które łączy nie tylko praca, ale przede wszystkim wspólne pasje i inicjatywy. Tak unikalna społeczność angażuje się w wolontariat, ale jest także zobowiązaniem do pomagania innym. Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność za otaczający nas świat, za słabszych i potrzebujących pomocy. Stąd wsparcie w budowie Centrum Opieki Wytchnieniowej Fundacji Hospicyjnej.

Marcin Hennig
Na co dzień architekt, od święta alpinista, maratończyk i fotograf. Prywatnie mąż i dumny tata dwójki synów. Od ponad 20 lat realizuje się zawodowo, uczestnicząc w wielu projektach budynków głównie na terenie Trójmiasta. W ramach współpracy z Olivia Business Centre wspierający proces projektowy inwestycji Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku.

Dzień dobry tu Gdańsk
Regionalny program telewizyjny ukazujący się w Telewizji Gdańsk. Wielokrotnie emitował materiały poświęcone działalności Fundacji Hospicyjne i wspierał jej działanie.

Joanna Łepek
Jak sama mówi o sobie mama, żona, przyjaciółka, kobieta, która lubi pomagać innym. Na co dzień żyje na Mazurach, gdzie prowadzi gospodarstwo, hoduje warzywa, a także zwierzęta oraz prowadzi biznes Kwietne Łąki.

Ankara
Ankara powstała w czerwcu 2002 roku, jako pierwsza w Trójmieście firma, łączącą fotografię z poligrafią, oferując swoim klientom zarówno odbitki fotograficzne, jak i wydruki wielkoformatowe, a także wizytówki, ulotki i wiele innych. Od kilku lat wspiera Fundację Hospicyjną, oferując bezpłatnie wydruki cyfrowe, plakaty, tablice, eksponując puszki, drukując numery startowe, czy naklejki na wydarzenia organizowane przez Fundację. „Dobro powraca” – to właściwie druga nazwa firmy.

ClickMeeting
To polska firma, która powstała w 2011 roku. Udostępnia swoją platformę do webinarów i spotkań online na całym świecie w 8 wersjach językowych. Jej misją jest wsparcie komunikacji i nauki niezależnie od tego, w jakim miejscu znajdują się jej użytkownicy. Platforma do webinarów, czyli rodzaju seminarium prowadzonego za pośrednictwem Internetu, działa w przeglądarce internetowej. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy technicznej lub instalować oprogramowania na swoim urządzeniu, by w łatwy sposób cieszyć się z funkcjonalności narzędzia.

Fundacja JohnnyBros
Fundacja JohnnyBros powstała z inicjatywy firmy JohnnyBros istniejącej w branży IT od 2009 roku, by kontynuować wszelkie działania na polu społecznym i charytatywnym prowadzone wcześniej przez Fundatora. Misją zarówno fundacji, jak i samej firmy jest aktywne wspieranie i rozwijanie lokalnej społeczności oraz branży IT, celem budowy solidnego fundamentu dla przyszłości. Szczególne miejsce w kręgu beneficjentów i partnerów zajmuje Fundacja Hospicyjna, z którą firma JohnnyBros od lat współpracuję na różnych polach.

Marion Sp. z o.o.
Firma Marion w roku 2021 obchodziła swoje 30-lecie. Ta trójmiejska marka, założona przez Waldemara Ostrowskiego w 1991 roku w Gdyni, produkuje kosmetyki do pielęgnacji włosów, ciała i twarzy, zarówno na rynek polski, jak i liczne rynki zagraniczne. W asortymencie Marion znajdziemy produkty, które wyróżniają: dobry, naturalny skład, nieszablonowe opakowania i atrakcyjna cena. Od lat doceniana jest zarówno przez konsumentów, jak i gremia biznesowe. Firma posiada doświadczenie rynkowe, wykwalifikowaną kadrę, a także umiejętność reagowania na potrzeby wymagających konsumentów i kontrahentów. Jest laureatem wielu nagród, w tym prestiżowych „Gazeli Biznesu”, czy „Diamentów Forbesa”. W ostatnim czasie wyróżniona została także w najważniejszym konkursie regionalnym Nagrodą Pomorską „Gryf Gospodarczy 2021” w kategorii Gryf Medialny. W laboratoriach Marion specjaliści troszczą się o zachowanie standardów produkowanych kosmetyków, prowadząc działania naukowo- badawcze, kontrolne i badania mikrobiologiczne. Dzięki takim działaniom produkty Marion zyskały uznanie na rynkach zagranicznych. Doskonałe połączenie jakości i ceny dają stale rosnącą sprzedaż w wielu krajach świata (m.in. Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Austria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Palestyna, Bułgaria, Grecja, Czechy, Czarnogóra, Serbia, Chorwacja, Malta, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdawia, Gruzja, Węgry, Litwa, Łotwa, Holandia, Estonia, Słowacja, Finlandia, Norwegia, Luksemburg, Irak, Słowenia, Kuwejt, Ukraina) a spółka nadal rozszerza obszar swojego działania.
Marion to także ceniony producent private label. Firma oferuje pełne wsparcie i fachową obsługę na każdym etapie powstawania produktu, od tworzenia receptury, poprzez produkcję i konfekcjonowanie kosmetyków (profesjonalne saszetkowanie, pakowanie w ampułki i butelki czy też blistrowanie). Firma Marion należy do Fundacji Firmy Rodzinne.

Pan Dragon
Ponad 10 lat systematycznego wpierania działań na rzecz podopiecznych Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza i Fundacji Hospicyjnej. Pomoc udzielana to głównie druk toreb fundacyjnych i hospicyjnych, zapas na wiele lat działalności. Upominki i gadżety okolicznościowe wykorzystywane przy różnych okazjach m.in. Dniu Dziecka czy Bożym Narodzenie. W trudnych momentach związanych z początkiem pandemii, wsparcie rzeczowe w postaci środków ochrony osobistej.

 

 

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002
OFERTY PRACY
WSPIERAJ NAS

Wolontariat opiekuńczy

 

Rocznik

 

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska