Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w psychoonkologii z podsumowaniem prac nad innowacyjnym projektem badawczo-rozwojowym wspomagającym proces terapeutyczny

LINK DO ZAPISÓW NA KONFERENCJĘ: KLIKNIJ

Tematem konferencji jest zastosowanie najnowszych technologii w terapii psychologicznej i psychoonkologicznej. Pierwsza część spotkania poświęcona będzie wykorzystaniu technologii NlightVR™, będącej połączeniem wirtualnej rzeczywistości i biosensorów z terapią psychologiczną, jako wsparcia dla osób onkologicznie chorych. Prezentacja będzie podsumowaniem projektu badawczo-rozwojowego i badań pilotażowych przeprowadzonych wśród uczestników Akademii Walki z Rakiem w Gdańsku. Zamierzeniem projektu, zrealizowanego przez Fundację Hospicyjną i firmę Nlightnin Production Sp. z o.o., było wykorzystanie najnowszej wiedzy naukowej, technologii Virtual Reality i biosygnałów do stworzenia optymalnego i kompleksowego rozwiązania – Systemu NlightVR™ – BioCell Feedback Neuro System™, wspierającego proces terapii psychoonkologicznej i układ immunologiczny jako element wzmacniający efekt terapeutyczny.

Tematem drugiej części konferencji będą neurobiologiczne korzyści dla funkcjonowania układu nerwowego, uzyskane dzięki oddziaływaniom psychologicznym i fizjoterapeutycznym. Zaprezentowane zostaną nowoczesne metody w psychoonkologii, takie jak: EMDR, techniki terapii poznawczo-behawioralnej, techniki Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz techniki pracy z ciałem poprzez fizjoterapię, Mindfulness i trening TRE.

Konferencja kierowana jest do środowiska medycznego, psychologicznego i akademickiego, studentów kierunków humanistycznych i ścisłych, uczestników Akademii Walki z Rakiem, opiekunów rodzinnych, wolontariuszy i wszystkich zainteresowanych poruszanymi zagadnieniami.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Hospicyjna oraz Firma Nlightnin Production Sp. z o.o. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w wydarzeniu oraz streszczenia wystąpień. Konferencja jest bezpłatna i prowadzona w trybie on-line na platformie ClickMeeting. Zapisy na konferencję odbywają się przez formularz dostępny na stronie Fundacji Hospicyjnej: www.fundacjahospicyjna.pl

Komitet naukowy:

dr hab. Leszek Kułak

dr inż. Paweł Syty

dr n. med. Janusz Wojtacki

dr n. społ. Anna Janowicz

Komitet organizacyjny:

Natalia Pobłocka

Jacek Pobłocki

Anna Marlęga-Woźniak

Agnieszka Paczkowska

Anita Mrug-Bazylczuk

Paweł Ryta

Katarzyna Paluch

Hanna Lesner-Ratajczak

PROGRAM RAMOWY:

I CZĘŚĆ: 10.00-12.35

Podsumowanie badań oraz zastosowanie Systemu NlightVR™, technologii Virtual Reality (VR) i biosygnałów w połączeniu z terapią psychoonkologiczną jako wsparcie procesu terapeutycznego dla osób chorych onkologicznie

10.00-10.25 mgr inż. arch. Natalia Pobłocka i mgr inż. arch. Jacek Pobłocki, Nlightnin Production, NlightninVR w Onkologii – BioCell Feedback Neuro System – wykorzystanie VR i biosygnałów do optymalnego wsparcia procesu terapeutycznego w Psychoonkologii – geneza projektu od pomysłu do realizacji.

10.25-10.55 mgr Danuta Stopieńska, Nlightnin Production, Nlightnin w Onkologii – psychologiczne aspekty projektu: założenia, obserwacje, wnioski.

10.55-11.30 dr hab. Leszek Kułak, Nlightnin Production, Zastosowanie Systemu NlightVR opartego o biosensory i wirtualną rzeczywistość z reakcją zwrotną w czasie rzeczywistym i autorskimi scenariuszami jako wsparcie w terapii psychologicznej.

11.30-11.55 dr inż. Paweł Syty, Politechnika Gdańska, Analiza i modelowanie danych z biosensorów Systemu NlightVR pod kątem osiągania zakładanych celów terapeutycznych.

11.55-12.15 dr n. med. Janusz Wojtacki, Fundacja Hospicyjna, Działania z zakresu wirtualnej rzeczywistości u Chorych na nowotwory na świecie i ocena programu pilotażowego w Polsce.

12.15-12.35 Dyskusja

PRZERWA: 12.35-13.00

II CZĘŚĆ: 13.00-14.30

Znaczenie pozamedycznych form terapii i wsparcia dla poprawy jakości życia osób z doświadczeniem choroby onkologicznej

13.00-13.20 dr n. społ. Anna Janowicz, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Pozamedyczne formy wsparcia osób chorych onkologicznie – wprowadzenie.

13.20-13.40 prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie, Komunikacja wspierająca w kryzysie emocjonalnym. Jak i dlaczego działa?

13.40-14.00 dr n. med. Anna Wyszadko, Gdański Uniwersytet Medyczny, Terapia EMDR a leczenie traumy.

14.00-14.20 dr n. o zdr. Anna Pyszora, Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wpływ fizjoterapii na funkcjonowanie fizyczne i psychiczne osób chorych onkologicznie.

14.20-14.30 Dyskusja.

 

PRELEGENCI:

dr inż. Paweł Syty - Absolwent i wieloletni pracownik Politechniki Gdańskiej, adiunkt w Instytucie Fizyki i Informatyki Stosowanej. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe z pogranicza fizyki (głównie mechanika kwantowa i plazmonika), inżynierii biomedycznej (biosensory, obrazowanie medyczne) i informatyki (analiza i przetwarzanie danych metodami uczenia maszynowego, programowanie mikrokontrolerów). Jest współtwórcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Programowanie i bazy danych”. Był współautorem, kierownikiem i/lub wykonawcą w kilkunastu projektach badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych, które zdobywały nagrody i wyróżnienia za swoją innowacyjność a ich produkty były z powodzeniem wdrażane. Jest współzałożycielem grupy Radiato.ai, rozwijającej narzędzie TITAN (Technology In Tumor Analysis) do komputerowego wspierania diagnostyki guzów nerek oraz MIDAS (Medical Image Dataset Annotation Service) do zarządzania zestawami danych medycznych dla uczenia maszynowego (nagroda EIT Digital).

dr n. społ. Anna Janowicz - filolożka, prezeska Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku, wykładowczyni Wydziału Społeczno-Humanistycznego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Pierwsza polska absolwentka European Palliative Care Academy (EUPCA 2013-2015). Autorka, współautorka i redaktorka licznych publikacji i badań, dotyczących pozamedycznych aspektów opieki u kresu życia oraz opieki nieformalnej - wolontariatu i jego koordynacji oraz opiekunów rodzinnych (w tym monografii „Opiekunowie rodzinni. Wyzwania i możliwości wsparcia”, Warszawa 2019). Inicjatorka licznych działań integrujących wolontariat i rodzinne siły w opiece instytucjonalnej i domowej oraz aktywizacji lokalnych społeczności na rzecz osób zależnych i ich opiekunów. 

prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko - psychiatra, psychoonkolożka, specjalistka medycyny paliatywnej. Założycielka i wieloletnia Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Współzałożycielka infolinii onkologicznej. Konsultantka  w Wojewódzkim Centrum Onkologii oraz w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. Wykładowczyni w Katedrze Psychiatrii w Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Jest członkinią Rady Naukowej czasopisma Medycyna Paliatywna w Praktyce. Prowadzi coroczne ogólnopolskie szkolenia lekarzy, pielęgniarek i psychologów. Autorka wielu podręczników o tematyce onkologicznej i paliatywnej.

dr n. zdr. Anna Wyszadko - Adiunkt Zakładu Medycyny Paliatywnej, Katedry Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Członkini PTTEMDR (Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR) oraz WAPP (World Assosciation for Positive nad Transcultural Psychotherapy). Autorka oraz współautorka publikacji o wsparciu psychosocjalnym. Psycholożka, psychoterapeutka, wiele lat związana z Hospicjum Caritas w Sopocie oraz Fundacją Hospicyjną w Gdańsku, gdzie wspiera osoby będące w żałobie i kryzysie choroby. 

dr n. med. Janusz Wojtacki - związany od ponad 20 lat z ruchem hospicyjnym na Pomorzu, przez wiele lat wolontariusz, a następnie lekarz w Hospicjum im. ks. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. Autor i współautor ponad 120 publikacji opublikowanych w kraju i zagranicą, których część uhonorowano grantami naukowymi. Lekarz-społecznik, propagator rzetelnej wiedzy onkologicznej. Na stałe współpracuje z Ruchem Kobiet po Mastektomii i Akademią Walki z Rakiem w Gdańsku. W lutym 2016 odebrał statuetkę Anioł Medycyny, nagrodę Fundacji Anioły Farmacji i Anioły Medycyny, powołaną w celu wyróżniania lekarzy i farmaceutów szczególnie oddanych chorym.

dr n. o zdr. Anna Pyszora - fizjoterapeutka, specjalistka w dziedzinie fizjoterapii, dyplomowana terapeutka PNF oraz NDT Bobath dla dorosłych. Adiunkt w Katedrze Opieki Paliatywnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, fizjoterapeutka w zespole opieki domowej Hospicjum Popiełuszki w Bydgoszczy i w Ośrodku Wentylacji Domowej w Bydgoszczy. Wykładowczyni kursów CMKP dla lekarzy i pielęgniarek specjalizujących się w medycynie paliatywnej, stypendystka programu PINC&STEEL Cancer Rehabilitation w Nowej Zelandii. Współautorka pierwszej w Polsce książki Fizjoterapia w opiece paliatywnej, autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów z zakresu fizjoterapii chorych na nowotwory. Członkini European Association for Palliative Care (EAPC), Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP), European Respiratory Society (ERS) oraz Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska (SFP).

mgr Danuta Stopieńska - terapeutka, psychoonkolog, trener technik redukcji stresu. Ukończyła m. in. trzy etapy szkolenia z programu Simontona (psychoonkologiczny program dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich bliskich ), studia podyplomowe z Psychoonkologii - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, kurs metody oddychania Butejki, szkolenia w zakresie technik medytacji. Od wielu lat współpracuje z gdańskim oddziałem Akademii Walki z Rakiem, który działa przy Fundacji Hospicyjnej. Jest inspiratorką i współautorką powstania płyty pt. „Uzdrawiaj się. Sesje relaksacyjne dla osób dotkniętych chorobą nowotworową”, którą wydała Fundacja Hospicyjna. Płyta jest wykorzystywana także w innych oddziałach Akademii w Polsce. Przeprowadziła wiele spotkań i wykładów prozdrowotnych dla mieszkańców Gdańska.

mgr inż. arch. Jacek Pobłocki - projektant i inżynier z wieloletnim stażem. Prezes Zarządu i współtwórca firmy NlightniN Production™, wieloletni koordynator interdyscyplinarnych zespołów przy projektach oraz pracach Badawczo-Rozwojowych. Ukończył z wyróżnieniem Politechnikę Gdańską na Wydziale Architektury i Urbanistyki, Architekt. Absolwent studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest specjalistą w dziedzinie fizycznie poprawnych symulacji komputerowych i fotorealistycznych wizualizacji w połączeniu z biofeedbackiem. Posiada doświadczenie w tworzeniu z interdyscyplinarnym zespołem systemów wirtualnej rzeczywistości z biosensorami wspierających leczenie onkologiczne i psychologiczne oraz w tworzeniu i wdrażaniu mobilnych i multiplatformowych aplikacji. Pełni rolę Kierownika Produkcji oraz Eksperta w realizacji wielu projektów od koncepcji, po wdrożenie na rynek. Członek Rady Konsultacyjnej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej oraz konsultant prac dyplomowych na kierunkach ETI, FTIMS przy katedrach Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej oraz Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej na PG. Pasjonuje się procesem twórczym łączącym wiele nauk i dyscyplin, zwinnym zarządzaniem projektami, sztuczną inteligencją, analizą papierów wartościowych, komponuje także muzykę i gra w tenisa.

dr hab. Leszek Kułak - posiada 5 letnie doświadczenie w pracach Badawczo-Rozwojowych na stanowisku Ekspert ds. inżynierii oprogramowania (przy m.in technologii VR i biosensorach) w projekcie “NlightninVR w Onkologii – BioCell Feedback Neuro System”. Stanowisko to łączy z kompetencjami dyrektora ds. Produkcji Oprogramowania i Architekta Systemu. Zajmuje się kompleksową, wieloaspektową produkcją Systemu, począwszy od szczegółowego określenia i analizy wymagań, poprzez projektowanie jego struktury, koordynację wdrożenia i dalszej konserwacji. Odpowiada za poprawną implementację procesu, badań i metod. Nadzoruje dobór rozwiązań technologicznych. Pomaga rozwiązać problemy w pracach programistycznych. Nadzoruje prace technologiczne nad biosensorami i inżynierią ich użycia w Systemie. Poprzednio był kierownikiem katedry i adiunktem na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Brał udział w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Komitet Badań Naukowych. Jest współautorem 45 publikacji w tym 40 z listy JCR. Prowadził wykłady, seminaria i laboratoria komputerowe m.in. z Fizyki Obliczeniowej, Badań Operacyjnych, Metod Numerycznych, Sieci Neuronowych, Metod Optymalizacji, Inżynierii Oprogramowania, Sztucznej Inteligencji, Obliczeń Symbolicznych, Oprogramowania Aplikacyjnego, Algorytmów Graficznych. Promotor 55 magisterskich prac dyplomowych i 46 prac inżynierskich, głównie ze Sztucznej Inteligencji, Analizy Sygnałów, Sieci Neuronowych i Informatyki Stosowanej oraz Biomatematyki. Jest współautorem zastosowania nanotechnologii i chemii polimerów w zaprojektowaniu i wdrożeniu do produkcji płynnych laminatów do ochrony wydruków cyfrowych przed promieniowaniem UV w firmie Prim Jet Color Sp. z o.o. co również zaowocowało zgłoszeniem patentowym. Ponadto bierze udział w projekcie badawczym na Politechnice Gdańskiej dotyczącym prognozowania wydajności lekkiego betonu z kruszywami za pomocą sztucznych sieci neuronowych.

mgr inż. arch. Natalia Pobłocka: studia na Politechnice Gdańskiej ukończyła na Wydziale Architektury i Urbanistyki zdobywając nagrodę Dyplom Roku PG. Architekt, twórca, projektant i inżynier z wieloletnim stażem. Działaczka społeczna, Radna Miasta Sopotu. Wiceprezes Zarządu i współtwórca firmy NlightniN Production™, wieloletni Koordynator Kreatywny przy projektach inżynieryjnych oraz pracach Badawczo-Rozwojowych łączący piękno, funkcjonalność i zaawansowaną technologię we współgrającą całość. Wraz z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów tworzy system NlightVR™ dla wspomagania leczenia onkologicznego i psychologicznego w połączeniu ze sczytywaniem biosygnałów i generowaniem reakcji zwrotnej w czasie rzeczywistym. Zajmuje się tworzeniem systemów wirtualnej rzeczywistości, scenariuszami, wizualizacją, designem, grafiką komputerową i sztuką. Posiada doświadczenie na stanowisku “Specjalisty ds. 3d Graphic Design, Scenariusza & Storyboards” i Kierownika Kreatywnego. Koordynuje interdyscyplinarne prace projektowe, koncepcyjne, Level design i UXD oraz konsultacje prac z zespołem medycznym. Pasjonuje się fizyką kwantową, pracą mózgu i ekspresją genów, grafiką artystyczną i poezją. Uwielbia wędrówki wysokogórskie i udziela się w wolontariacie.

 

 

 

 

 

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002
WSPIERAJ NAS

Wolontariat opiekuńczy

Rocznik

 

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska