Trwa nabór do bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Fundację Hospicyjną dla opiekunów rodzinnych, formalnych oraz wolontariuszy. Dla każdej z grup przewidziano indywidualny plan szkolenia. Obejmuje ono 30 godzin zajęć wykładowych i praktycznych. Ilość miejsc jest ograniczona, a nabór trwa do ostatniego zapisu.

Frekwencja, egzamin i certyfikat

Pierwsze szkolenia rozpoczynają się już 23 listopada 2022 r. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe. Osoby, które zdecydują się na wzięcie udziału w ofercie skierowanej do wolontariuszy i opiekunów formalnych, po przebytym kursie, z co najmniej 90% frekwencją i zdanym egzaminie, otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenia szkolenia.

Plan szkolenia

Dla każdej z grup przewidziano indywidualny plan szkolenia, w wymiarze 30 godzin. Zajęcia będą odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych, tak, aby z oferty mogły skorzystać również osoby pracujące. Szkolenie dla opiekunów formalnych poświęcone jest m.in. tematowi diagnozy potrzeb, komunikacji z chorym, podstawowym aspektom pielęgnacji czy budowaniu indywidualnej strategii opieki.

Więcej informacji i pełny plan szkolenia: Szkolenia dla opiekunów formalnych – Opiekun Rodzinny

Program przeznaczony dla wolontariuszy zawiera zajęcia poświęcone m.in. kwestiom organizacyjno -prawnym, psychologicznym związanym z opieką, sposobom postępowania w przypadku wystąpienia trudnych sytuacji czy roli wolontariusza w opiece nad chorymi na alzheimera oraz osobami z demencją.

Więcej informacji i plan szkolenia: Szkolenia dla wolontariuszy – Opiekun Rodzinny

Szkolenia dla opiekunów rodzinnych, czyli osób, które sprawują opiekę w domu nad bliską osobą (chorym dzieckiem lub dorosłym, osobą z niepełnosprawnością, osobą starszą, wymagającą opieki). Program zawiera zajęcia poświęcone m.in. opiece nad bliskim oraz samym sobą, prawidłowemu stosowaniu leków, podstawowym zasadom żywienia, aspektom prawnym związanym ze sprawowaniem opieki czy wsparciu podopiecznego poprzez ćwiczenia rehabilitacyjne.

 Więcej informacji i plan szkolenia: Szkolenia dla opiekunów rodzinnych - Opiekun Rodzinny

 

 

 

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002
OFERTY PRACY
WSPIERAJ NAS

Wolontariat opiekuńczy

 

Rocznik

 

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska