Wolontariat to siła napędowa wielu naszych działań. Dzięki pomocy osób dobrej woli każdego roku możemy pomagać ponad 1000 pacjentów Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza, podopiecznym Funduszu Dzieci Osieroconych „Tumbo Pomaga” rozwijać działania na rzecz opiekunów rodzinnych. Aby wyrazić ogromną wdzięczność osobom, które aktywnie nas wspierają, od 2011 r. nadajemy im tytuły Honorowych Wolontariuszy.

Nagrody wręczane są podczas Pól Nadziei na Pomorzu – wielkiej kwesty na rzecz hospicjów, w której udział bierze kilka tysięcy wolontariuszy. Statuetki Bursztynowych Dźwigów trafiają między innymi do uczniów i koordynatorów szkolnych kół wolontariatu. Wśród nagrodzonych nie brakuje też wspaniałych darczyńców i firm, które Fundacja od 2013 r. nagradza tytułem Honorowego Filantropa.

Szczególnym elementem uroczystości wręczenia tytułów Honorowych Wolontariuszy w 2019 r. było wspólne złożenie bukietu żonkili w bazylice Mariackiej przy grobie śp. Pawła Adamowicza, tragicznie zmarłego 14 stycznia 2019 r. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w 2016 r. otrzymał tytuł Honorowego Wolontariusza Fundacji Hospicyjnej. Aktywnie kwestował na rzecz pomorskich hospicjów podczas akcji Pola Nadziei na Pomorzu oraz innych zbiórek organizowanych w Gdańsku. Jego postawa: otwarta i wrażliwa na potrzeby chorych i cierpiących zawsze będzie dla nas wzorem do naśladowania. 

Tytuły Honorowych Wolontariuszy Fundacji Hospicyjnej w 2019 r. otrzymali:

Justyna Antonienko za organizację balu charytatywnego na rzecz pacjentów Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, zorganizowanego 10 listopada 2018 roku w Edynburgu z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Barbara Wypustek za ponadsiedmioletnie artystyczne wspieranie licznych projektów charytatywnych Fundacji, zarówno tych przygotowywanych na wielką skalę, jak i poświęconych pojedynczym podopiecznym.

Przemysław Radziszewski za sześcioletnią wierność ideom hospicyjnym, w tym za wielką szczodrość w dzieleniu się z nami wokalnym talentem i za pomoc w muzycznej edukacji najmłodszych podopiecznych Fundacji. Także za dobre pomysły, jak jeszcze możemy pomagać i jak inni mogą nas wesprzeć, oraz za dobrą energię, by je wszystkie wcielić w życie.

Mariola Budzich za wielokrotne wspieranie Fundacji w licznych projektach, w tym m.in. w przeprowadzaniu kwest, pracach ogrodniczych i koordynacji aktywności młodych wolontariuszy. Za darowany nam czas, umiejętności i serce.

Piotr Krysztofiak za wieloletnią, twórczą koordynację szkolnego koła wolontariatu oraz dzielenie się z nami muzycznym talentem, dzięki któremu hospicyjna kawiarenka Jeż Cafe oraz integracyjne warsztaty dla związanych z fundacją nauczycieli należą często do niezapomnianych.

Barbara i Marek Sobocińscy za wielką szczodrość dla naszych podopiecznych, dzięki której na wiosenne Pola Nadziei od ponad 10 lat otrzymujemy ich symbol - setki kwiatów żonkili - zawsze na czas i zawsze pięknych. Jesienią w darze dostajemy żonkilowe cebulki, by móc symbolicznie zasadzić je przed szkołami, na miejskich skwerach i w hospicyjnym ogrodzie.

Leszek Musiał za ponad 5-letnie wspieranie działalności Hospicjum Domowego dla Dzieci i Dorosłych im ks. E. Dutkiewicza oraz Funduszu Dzieci Osieroconych „Tumbo Pomaga” w charakterze wolontariusza-kierowcy oraz inicjowanie działań w ramach wolontariatu pracowniczego własnej firmy.

Anna Starzak-Jabłonka za ponaddziewięcioletnią ogromną pomoc naszym podopiecznym, w tym również za wyjątkowe im towarzyszenie, pełne czułości i empatii. Za prawdziwy, aktorski talent, który udowadnia w każdym przedstawieniu hospicyjnego teatru.

Jolanta Grzybowska za ponaddziesiecioletnią pracę w charakterze wolontariuszki zarówno na oddziale stacjonarnym Hospicjum Dutkiewicza, jak i w domach pacjentów. Za olbrzymie zaangażowanie, pozytywną energię i piękny uśmiech, z utęsknieniem wyczekiwany przez chorych. Za poczucie bezpieczeństwa, które daje naszym podopiecznym podczas wizyt w Poradni Medycyny Paliatywnej. Za dobroć bez limitu.

Edyta Brzywca-Kozłowska i Robert Kozłowski za wielkie zaangażowanie w organizowanych od lat w Hospicjum Dniach Profilaktyki oraz podczas dni otwartych konsultacji lekarskich w ramach obchodów Pol Nadziei. Za aktywne promowanie samych akcji oraz wolontariatu w środowisku medycznym gdańskiego 7. Szpitala Marynarki Wojennej.

Wojciech Kania za wielkie zaangażowanie w organizowanych już wielokrotnie w Hospicjum Dniach Profilaktyki oraz podczas dni otwartych konsultacji lekarskich w ramach obchodów Pól Nadziei.

Roman Theus za zaangażowanie w organizowanych wielokrotnie w Hospicjum Dniach Profilaktyki oraz podczas dni otwartych konsultacji lekarskich, w ramach obchodów Pól Nadziei.

Sławomir Porębski „Rodriguez” za piękną nastoletnią historię wsparcia wielu imprez artystycznych sportowych Fundacji, w tym przede wszystkim Żonkilowych Parad organizowanych dla uświetnienia Pól Nadziei.

Tytuł przyznaliśmy także za wieloletnie, wyjątkowe wspieranie w działaniach na rzecz naszych podopiecznych oraz za zaangażowanie w propagowaniu idei wolontariatu hospicyjnego wśród wychowanków:

Przedszkola nr 28 „Na Fali” w Gdańsku - na ręce Pani Dyrektor Jolanty Czecholińskiej oraz Pani Elżbiety Kuncy, koordynatorki wolontariatu.

Szkoły Podstawowej nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku - na ręce Pani Dyrektor Justyny Dymitruk oraz Pań Elżbiety Czerwonki, Iwony Orzołek, Bogumiły Pawłowskiej i Marty Trzebiatowskiej, koordynatorek Szkolnego Koła Wolontariatu.

Zakładu Poprawczego w Gdańsku-Oliwie - na ręce Pani Dyrektor Marzeny Czekaj-Szafranowicz oraz Pana Andrzeja Zielińskiego.

Tytuły Honorowych Filantropów Fundacji Hospicyjnej w 2019 r. otrzymali:

Juliusz Chojecki: za kilkuletnią pomoc naszym podopiecznym poprzez niezwykle zaangażowany udział w akcjach „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka”, „Mikołaje Łączcie się” oraz charytatywnych licytacjach i kwestach. Także za wspieranie nas swoją wiedzą i doświadczeniem informatycznym. Za umysł otwarty na hospicyjne idee i za dobre serce.

firma Oceanic SA: za blisko dziesięcioletnie wspieranie naszych podopiecznych w postaci przekazywanych im kosmetycznych darów.

firma Gdańskie Autobusy i Tramwaje: za wieloletnie zaangażowanie w Pola Nadziei, grudniową akcję „Rozjaśnij Hospicyjne Niebo” i organizację specjalnych kursów Zabytkowego tramwaju, w którym kwestują nasi wolontariusze.

Agencja Reklamowa Grafito za ponad dziesięcioletnie wspieranie działań Fundacji poprzez bezpłatne udostępnianie powierzchni reklamowych dla plakatów 1-procentowych, kampanijnych, koncertowych, propagujących ideę hospicyjną.

firma DB Schenker za siedmioletnie zaangażowanie w pomoc podopiecznym Hospicjum Dutkiewicza za pośrednictwem programów „Zielony Czas Pomagania” oraz „Świąteczny Czas Pomagania”, realizowanych w ramach wolontariatu pracowniczego.

Fundacja LPP za liczne dary dla dzieci chorych, ich rodzeństwa oraz osieroconych, za ich wsparcie edukacyjne, dotację działań Akademii Walki z Rakiem oraz za bony podarunkowe dla wyróżniających się wolontariuszy.

Ziaja LTD Zakład Produkcji leków sp. z o.o. za siedmioletnie wspieranie naszych podopiecznych w postaci przekazywanych im kosmetycznych darów.

Masterlease w podziękowaniu za przekazanie czterech samochodów na potrzeby związane z opieką nad naszymi pacjentami.

wydawnictwo Wolters Kluwer za trwającą już 8 lat okołoświąteczną mobilizację, dzięki której podopieczni Hospicjum Domowego dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC oraz ich rodziny otrzymują piękne gwiazdkowe prezenty.                               

Firma JohnnyBros za wyjątkową kilkuletnią szczodrość, dzięki której osierocone dzieci wyjechały na wakacje, z okazji świąt obdarowywaliśmy je prezentami, ukazała się książka Anny Kulki-Doleckiej „Wyjrzeć przez okno”, zorganizowany został charytatywny bal i koncert, a w hospicjum podjęliśmy prace remontowe. Także za dawany nam wielokrotnie czas i gotowość do pomocy przy realizacji różnych projektów. Za dobre chęci i za mistrzowskie realizacje.

Centrum Handlowe Auchan Gdańsk, ul. Szczęśliwa 3 za siedmioletnią gościnność i udostępnianie przestrzeni Centrum do przeprowadzania cyklicznych zbiórek żywności na potrzeby fundacyjnych podopiecznych, a także za regularne uzupełnianie naszych zasobów fantów, wykorzystywanych podczas charytatywnych balów i koncertów.

Jeszcze raz dziękujemy Wam wszystkim serdecznie!

 

Tworzymy Centrum Opieki Wytchnieniowej

Uśmiech Dziecka 2020

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Rocznik

Księgarnia