Rozpoczynamy starania zmierzające do budowy w Gdańsku Centrum Opieki Wytchnieniowej. Ma to być placówka czasowego oraz dziennego pobytu dla niesamodzielnych i chorych dzieci oraz dorosłych, dzięki której odetchnąć będą mogli ich opiekunowie – często narażeni na wypalenie wieloletnim sprawowaniem opieki.

Czym jest opieka wytchnieniowa?
Opieka wytchnieniowa (określana również jako opieka wyręczająca) to forma opieki, oferowanej opiekunom nieformalnym (najczęściej rodzinom) na określony czas. Polega ona na zastąpieniu ich w sprawowaniu opieki w miejscu zamieszkania podopiecznego lub w instytucji, do której przywieziony jest podopieczny.

Korzyści dla  podopiecznych i opiekunów rodzinnych
Opiekunowie, których podopieczni skorzystają z wsparcia naszego Centrum będą mieli możliwość zadbania o własne zdrowie, odpoczynku, wykorzystania czasu dla osobistego rozwoju. Podopieczni będą otoczeni opieką na najwyższym poziomie, zapewniona im będzie rehabilitacja oraz zajęcia terapeutyczne. Łącznie z opieki ośrodka każdego dnia będzie mogło skorzystać 90 rodzin, w formie pobytu dziennego, dwutygodniowego i miesięcznego dla osób dorosłych. 

Wyzwania demograficzne
Tworzenie tego rodzaju ośrodków jest ważne szczególnie teraz, gdy rośnie liczba osób zależnych ze względu na starzenie się społeczeństwa. Instytucje ochrony zdrowia i pomocy społecznej nie są i nie będą w stanie sprostać temu wyzwaniu i zapewnić opieki wszystkim jej potrzebującym. Zapewnienie pomocy rodzinom (opiekunom rodzinnym) w różnych aspektach opieki, w tym także czasowym zastąpieniu ich w tej roli, gwarantuje lepszą jakość życia opiekunom i ich podopiecznym.

 

Edukacja i nowoczesne rozwiązania
Projekt powstaje przy współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Politechniką Gdańską. Będzie spełniał rolę ośrodka wdrażającego innowacje w zakresie nowoczesnych technologii, umożliwiających zapewnienie wysokich standardów opieki. Ważnym elementem działań edukacyjnych będą praktyczne warsztaty dla opiekunów i osób wspierających, dzięki którym uzyskają oni porady na temat organizacji i sprawowania opieki w domu, możliwości uzyskania wsparcia i dbania o siebie.

Wesprzyj inicjatywę
Liczymy na współpracę z darczyńcami indywidualnymi i instytucjonalnymi. Nasze wspólne zaangażowanie jest niezbędne aby projekt ten miał szansę powstać już w ciągu najbliższych lat, a tym samym nieść pomoc, która może być potrzebna każdemu z nas. Mamy jednocześnie świadomość, że będzie to jeden w pierwszych tego typu ośrodków  w Polsce. Z Państwa pomocą mamy nadzieję zainicjować działania, które zainspirują kolejne organizacje i miasta w kraju.

Już teraz zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby pomóc nam w sfinansowaniu tego projektu. Wpłaty można kierować na nr konta:

60 1540 1098 2001 5562 3339 0002

z dopiskiem: Centrum Opieki Wytchnieniowej

Przekaż 1% podatku

 

Tworzymy Centrum Opieki Wytchnieniowej

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Rocznik

Pomorskie S.O.S

Księgarnia