„Opiekunowie rodzinni to tacy codzienni, cisi bohaterowie, którzy zmagają się, bardzo często w samotności, ze swoją trudną sytuacją. Ciąży na nich odpowiedzialność za drugą osobę. Muszą podejmować wiele decyzji, nie tylko dotyczących ich samych, ale przede wszystkim człowieka, którym się zajmują. Podziwiam takie osoby i w niedalekiej przyszłości chciałabym zostać wolontariuszką…”. (fragment pracy Agaty Karszni, laureatki I miejsca w kat. kl. VII-VIII i III kl. gimnazjum)

Konkurs Fundacji Hospicyjnej i Fundacji Agory, adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum, miał charakter ogólnopolski. Zadaniem uczestników było napisanie tekstu prozą wykazującego znajomość wyzwań, z którymi na co dzień mierzą się opiekunowie rodzinni – osoby zajmujące się swoimi niepełnosprawnymi lub ciężko chorymi bliskimi. Istotnym kryterium oceny konkursowych prac było przedstawienie adekwatnych do wieku uczestników sposobów pomocy opiekunom rodzinnym. Pod uwagę brane były również walory edukacyjne nadesłanych tekstów, ich kreatywność (z zachowaniem realizmu) oraz stylistyka i bogactwo słownictwa.

Konkursowe prace, po ich weryfikacji formalnej, oceniało 5-osobowe jury w składzie: Anna Kołtunowicz (wiceprezes Fundacji Agory), Beata Szewczyk (dziennikarka Radia Gdańsk), dr Marcin Szulc (psycholog z Uniwersytetu Gdańskiego, Łukasz Pilip (reporter, m.in. „Wysokich Obcasów” i „Dużego Formatu”) oraz Magda Małkowska (koordynatorka ds. wydawnictw Fundacji Hospicyjnej).

W kategorii klas IV-VI przyznano następujące nagrody:

I miejsce:

Dorota Wardenga, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Pstrążna

II miejsce:

Nicolle Bauerek, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Pstrążna

 

W kategorii klas VII-VIII oraz III klasy gimnazjum przyznano następujące nagrody:

I miejsce:

Agata Karsznia, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Gdynia

II miejsce:

Ilona Mrotek, Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej, Łobżenica

III miejsce ex aequo:

Paulina Wilczewska, Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego, Zagórów

Kinga Różańska, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, Potęgowo

Ponadto jury zdecydowało wyróżnić trzy prace: Aleksandry Tadych i Aleksandry Szczepaniak ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy oraz Julii Żuchowskiej ze Szkoły Podstawowej im. ks. Władysława Demskiego w Straszewie.

Laureatom i wyróżnionym uczennicom składamy gratulacje, a pozostałym uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie. Wasza niezwykła wrażliwość i uważna, mimo młodego wieku, obecność w życiu społeczeństwa, to najlepsza gwarancja jego dobrej przyszłości.

Przekaż darowiznę online

kwota:

Moda z sercem – gwiazdy wspierają Hospicjum Dutkiewicza!

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Tworzymy Centrum Opieki Wytchnieniowej

Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka

Rocznik

 

Pomorskie S.O.S

Księgarnia