Fundusze Europejskie w walce z COVID-19 - pomoc dla ZOL-i, ZPO, Hospicjów oraz DPS-ów
Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. 30 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizacje projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.


Projekt (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20), na który przeznaczono blisko 250 mln zł, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej w całej Polsce.

Jednym z beneficjentów projektu, w ramach drugiego naboru - jest Fundacja Hospicyjna.

Środki finansowe uzyskane z projektu PO WER są przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, fizjoterapeutek, opiekunek medycznych oraz członków personelu pomocniczego, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych niż Fundacja Hospicyjna miejsc zatrudnienia. Dodatki do wynagrodzeń przysługują jedynie tym z ww. pracowników, którzy zadeklarowali pracę w jednym miejscu pracy. Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w Fundacji wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

Okres realizacji projektu trwa od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Przekaż darowiznę online

kwota:

Moda z sercem – gwiazdy wspierają Hospicjum Dutkiewicza!

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Tworzymy Centrum Opieki Wytchnieniowej

Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka

Rocznik

 

Pomorskie S.O.S

Księgarnia