Fundusze Europejskie w walce z COVID-19 - pomoc dla ZOL-i, ZPO, Hospicjów oraz DPS-ów
Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. 30 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizacje projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.


Projekt (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20), na który przeznaczono blisko 250 mln zł, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej w całej Polsce.

Jednym z beneficjentów projektu, w ramach drugiego naboru - jest Fundacja Hospicyjna.

Środki finansowe uzyskane z projektu PO WER są przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, fizjoterapeutek, opiekunek medycznych oraz członków personelu pomocniczego, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych niż Fundacja Hospicyjna miejsc zatrudnienia. Dodatki do wynagrodzeń przysługują jedynie tym z ww. pracowników, którzy zadeklarowali pracę w jednym miejscu pracy. Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w Fundacji wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

Okres realizacji projektu trwa od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Tworzymy Centrum Opieki Wytchnieniowej

Zamów kartkę!

Mikołaje, łączcie się!

Rocznik

 

Pomorskie S.O.S

Księgarnia