16 kwietnia 2016 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbył się finał pierwszej kampanii Pomorskiej Szkoły Wolontariatu Opiekuńczego „Pomaganie jest piękne!”.

W akcji wzięło udział piętnaście ośrodków z województwa pomorskiego. W dniach od 9 do 16 kwietnia zorganizowały one Drzwi Otwarte z wieloma atrakcjami, by zachęcić jak najwięcej osób do przyłączenia się do wolontariatu. Odbywały się w nich wystawy, minikoncerty, prezentacje działalności wolontariatu, spotkania z gwiazdami sportu i publicystyki. Wszystko po to aby pokazać, w jak wielu miejscach wciąż potrzebni są wolontariusze, którzy będą towarzyszyć ich podopiecznym.

 

Podczas podsumowania akcji Alicja Stolarczyk, Prezes Fundacji Hospicyjnej, przypomniała, że pomoc wolontariuszy jest szczególnie cenna, ponieważ stanowi odpowiedź na sytuację kryzysową, którą niewątpliwie jest choroba, samotność, potrzeba całodobowej opieki. To właśnie wolontariusze towarzyszą chorym i podopiecznym w nowej sytuacji, jaką jest pobyt w szpitalu czy w ośrodku opieki, w trakcie definitywnej zmiany dotychczasowego życia. Obecna na spotkaniu Hanna Zych-Cisoń, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, w kilku słowach nawiązała do wyzwań polityki senioralnej samorządu, kwestii starzenia się społeczeństwa i konieczności rozwoju wolontariatu. Natomiast Michał Guć, zastępca Prezydenta Miasta Gdyni ds. innowacji, pogratulował organizatorom inicjatywy łączącej tak wiele placówek i wzbudzenia zainteresowania wolontariatem w tak różnych miejscach. Anna Janowicz, koordynatorka Pomorskiej Szkoły Wolontariatu Opiekuńczego, przypomniała cele akcji i opowiedziała o najciekawszych wydarzeniach w trakcie tygodniowej kampanii.

Sobotnie spotkanie było okazją do podziękowania wolontariuszom, którzy tego dnia przyjechali z różnych miejsc województwa pomorskiego zaprezentować swoje doświadczenia pracy w domach pomocy społecznej, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych. Dziękowaliśmy również koordynatorom wolontariatu, którzy organizują i rozwijają wolontariat w swoich ośrodkach.

Po prezentacji wszystkich ośrodków uczestnicy spotkania zasadzili wspólnie „Największego Bratka na Pomorzu”. Jest on symbolem wolontariatu opiekuńczego - pomocy niesionej bezinteresownie, po bratersku. Część bratków ufundowało Centrum Szkółkarskie Ogrody Justyny, drugą część przywieźli wolontariusze, by symbolicznie wyrazić swój udział w pomorskim wolontariacie opiekuńczym.

Artystyczna część spotkania w wykonaniu Pani Ewy Rzeszotarskiej wprowadziła wszystkich w wyśmienity nastrój. Odśpiewane razem refreny piosenek polskich i francuskich na długo zapadną nam w pamięć.

Bardzo dziękujemy Pomorskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu za bezpłatne udostępnienie sali na spotkanie  oraz Centrum Naukowemu Eksperyment za zaproszenie naszych Gości na zwiedzanie wystaw.

Przekaż darowiznę online

kwota:

Moda z sercem – gwiazdy wspierają Hospicjum Dutkiewicza!

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Tworzymy Centrum Opieki Wytchnieniowej

Rocznik

 

Pomorskie S.O.S

Księgarnia