Tworzymy Centrum Opieki Wytchnieniowej

Budujemy w Gdańsku Centrum Opieki Wytchnieniowej! Będzie to placówka czasowego oraz dziennego pobytu dla niesamodzielnych i chorych dzieci oraz dorosłych, dzięki której odetchnąć będą mogli ich opiekunowie – często narażeni na przemęczenie i wypalenie wieloletnim sprawowaniem opieki.

Czym jest opieka wytchnieniowa?
Opieka wytchnieniowa polega na czasowym zastąpieniu rodziny (czyli opiekunów rodzinnych, lub często - opiekuna rodzinnego - jednej i jedynej osoby, która opiekuje się ciężko chorym dzieckiem lub dorosłym w domu) w sprawowaniu opieki. Jest prowadzona w domu podopiecznego lub placówce, w której spędza on określony czas. Taką placówką będzie Centrum Opieki Wytchnieniowej.

        

Dlaczego opieka wytchnieniowa jest potrzebna?
Opiekę w domu sprawuje zwykle jedna osoba, czasami przy wsparciu innych członków rodziny. Zależnie od potrzeb podopiecznego i jego stanu zdrowia, zajmuje od kilku do kilkunastu godzin. Codziennie, 365 dni w roku... Niewiele czasu pozostaje opiekunowi na inne obowiązki, a tym bardziej na tak ważny odpoczynek – wytchnienie od trosk oraz zadbanie o swoje zdrowie czy po prostu na sen... To wytchnienie jest bardzo potrzebne, szczególnie gdy opieka trwa wiele miesięcy, a nawet lat. 

Jak będzie działać Centrum?
Centrum zapewni opiekę chorym dzieciom i dorosłym w formie pobytu dziennego (od 8.00 do 18.00) lub kilkudniowego całodobowego. Otrzymają pomoc pielęgniarską, rehabilitacyjną i terapeutyczną. Pobyt tu będzie też dla nich okazją do spędzenia miło czasu poza domem, w ładnym otoczeniu i z ciekawymi zajęciami. Opiekunowie, oprócz spokoju, że ich bliscy są pod dobrą opieką, będą mogli uzyskać różne formy wsparcia - psychologiczne, prawne, edukacyjne, dotyczące organizacji oraz sprawowania opieki w domu (rodziny sprawujące w domu opiekę nad chorym mogą skorzystać z porad i szkoleń, które prowadzimy od kilku lat na portalu opiekunów rodzinnych).

      

Dlaczego prosimy o wsparcie budowy?
Od wielu lat zapewniamy opiekę ciężko chorym dzieciom i dorosłym oraz pomagamy ich rodzinom w ramach Hospicjum Dutkiewicza. Widzimy jednak, że osób wymagających wsparcia jest coraz więcej. Dlatego chcemy rozszerzyć działalność, by zapewnić je większej liczbie potrzebujących. Jako organizacja pozarządowa musimy znaleźć fundusze na ten cel. Bardzo liczymy na pomoc Darczyńców - osób, firm, organizacji, które tak jak my, chcą zmieniać świat na lepszy. Szczególnie świat tych najsłabszych, bo oni nie poradzą sobie sami.


Zbudujmy Centrum razem!
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby pomóc nam w sfinansowaniu tego projektu. Wpłaty można kierować na konto Fundacji Hospicyjnej: 60 1540 1098 2001 5562 3339 0002.

Bardzo dziękujemy za każdą pomoc!

         

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

 

Rocznik

 

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska