Wolontariat więźniów

W latach 2008-2010 realizowany był, we współpracy z Zakładem Karnym w Gdańsku, ogólnopolski program edukacyjny, zatytułowany: Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie uczenia Akceptacji i Tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne (projekt WHAT). Jego celem była reintegracja społeczna więźniów poprzez nieodpłatną pracę na rzecz placówek opieki paliatywnej oraz zmiana negatywnego obrazu hospicjów jako „umieralni”. W projekcie wzięło udział 15 zakładów karnych oraz aresztów śledczych i 15 placówek opieki paliatywnej z terenu całej Polski.

Efektem tego programu jest trwająca po dziś dzień współpraca z Zakładem Karnym w Gdańsku-Przeróbce. Więźniowie osadzeni w tamtejszym ośrodku wykonują na rzecz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC oraz Fundacji Hospicyjnej wiele prac o charakterze porządkowo-remontowym, a niektórzy z nich, po ukończeniu kursu dla wolontariuszy medycznych, pomagają również przy chorych na oddziale stacjonarnym hospicjum.

Warto przeczytać: http://www.fundacjahospicyjna.pl/75-akutalnosci-2015/583-el-camino-wolontariusza

DONATE

amount:

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

 

Hospice Foundation

Bank account
EUR: PL18154010982001556247270003
USD: PL88154010982001556247270004
PLN: PL72154010982001556247270001

Bic code: EBOSPLPW
Swift code: EBOSPLPW0XX

In Solidarity

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Kontakt

Wszelkie pytania i e-maile prosimy kierować na adres:
wolontariat@hospicja.pl