X kampania HTTZ

X kampania „Hospicjum to też Życie

X jubileuszowa kampania społeczna Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum to też Życie”, prowadzona w całej Polsce pod hasłem „Pomóż ukoić ból”, poświęcona jest żałobie, którą przeżywają dzieci i młodzież. Jej symbolem stał się pomarańczowy słonik Tumbo – maskotka Funduszu Dzieci Osieroconych.

Celem kampanii jest nagłośnienie problemów związanych z osieroceniem, zwiększenie świadomości na temat roli wsparcia – psychologicznego, materialnego, edukacyjnego – udzielanego dzieciom przeżywającym żałobę, a także zaproponowanie konkretnych rozwiązań oraz narzędzi, które pomogą rodzinie i nauczycielom w poradzeniu sobie z problemami dzieci osieroconych.

Poza aspektem edukacyjnym niezwykle ważny jest aspekt pomocy materialnej. Koszt rocznych zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdów wakacyjnych i pomocy socjalnej dla dzieci będących pod opieką Funduszu Dzieci Osieroconych, który działa przy Fundacji Hospicyjnej od 2006 roku, wynosi 500 tys. zł. Dla podopiecznych FDO zostały założone celowe skarbonki: wirtualne (na serwisie siepomaga) oraz tradycyjne, które otrzymają firmy lub szkoły, chętne do przeprowadzenia zbiórki na poszczególne dzieci. Do wielu skarbonek dołączona jest krótka historia dziecka, na którego rzecz zbierane są pieniądze. Po zakończeniu zbiórki szkoły dodatkowo otrzymają materiały edukacyjne na temat żałoby i dzieci osieroconych.

Ważnym efektem kampanii będzie także inauguracja w 2014 roku specjalnego programu „Słonik Tumbo pomaga”, skierowanego do dzieci osieroconych, rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów, który usystematyzuje dotychczasowe działania Fundacji Hospicyjnej i Funduszu Dzieci Osieroconych w zakresie pomocy socjalnej, edukacyjnej i psychologicznej, a także wprowadzi nowe elementy, m.in. portal, na którym zostanie zgromadzona wiedza i porady specjalistów pomagające uporać się z żałobą i jej skutkami.

 

Patronat honorowy:

Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Anna Komorowska

Partnerzy merytoryczni:

Instytut Psychologii przy Uniwersytecie Gdańskim oraz Krajowy Duszpasterz Hospicjów

Bożena Winch, psychoonkolog i psychoterapeutka, Wojciech Eichelberger, psychoterapeuta, dr Joanna Kozaka, specjalista psychologii klinicznej, psychoonkolog, dr Aleksandra Lewandowska-Walter, psycholog rodzinny

Ambasadorzy:

Henryka Krzywonos-Strycharska i Dorota Kolak

Ważniejsze terminy kampanii

Czas trwania: 12.10 - 31.12.2013

09.10.2013 – konferencja prasowa w siedzibie PAP w Warszawie

12.10.2013 - rozpoczęcie kampanii, połączone z obchodami Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Gdański koncert charytatywny pod hasłem "Głosy dla Hospicjów" , wieńczący obchody jubileuszu 30-lecia działalności Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, najstarszej na Pomorzu placówki hospicyjnej

17.11.2013 – dzień kampanijny w telewizyjnej Jedynce

31.12.2013 – zakończenie akcji medialnych kampanii

30.09.2014 – zakończenie zbiórki publicznej

30.10.2014 – publikacja rezultatów kampanii na portalach: www.fundacjahospicyjna.pl, www.hospicja.pl

Patronaty medialne:

TVP SA, WP.pl, dziennik Polska, dwutygodnik "Przyjaciółka", miesięcznik „Żyjmy dłużej”, Instytut Monitorowania Mediów, NGO.pl, Polska Agencja Prasowa

DONATE

amount:

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

 

In Solidarity

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.