Idea

Centrum Wolontariatu, działające przy Fundacji Hospicyjnej, przeczy wizji świata nastawionego jedynie na zysk. W minionym roku współpracowało łącznie z około 3000 wolontariuszy akcyjnych, głównie ludźmi młodymi, pełnymi energii i radości życia.

Obecnie Fundacja utrzymuje aktywny kontakt aż z 65 szkołami wszystkich stopni z Pomorza i okolic, które wyraziwszy gotowość działania na rzecz jej podopiecznych, założyły u siebie szkolne koła wolontariatu. Do grupy zapaleńców dołączył również Zakład Poprawczy z Gdańska Oliwy oraz Pomorska Izba Szkoły Rzemiosł. Z takim zespołem już żadne przedsięwzięcia nie są straszne, chociaż jest ich sporo, a każde w dużej mierze opiera się na udziale wolontariuszy. Pomiędzy wielkimi, czasami kilkutygodniowymi akcjami, czeka na nich mnóstwo codziennej mrówczej pracy – w biurze, ogrodzie, przy rozwożeniu ulotek, ustawianiu ekspozycji, naprawie sprzętu, remontach itd. Nieoceniona także jest ich obecność na wszystkich imprezach w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, z którym Fundację łączy związek szczególny.

Specjalną odmianą wolontariatu hospicyjnego jest wolontariat medyczny, realizowany przy łóżku chorego, po odbyciu specjalnego kursu.

Fundacja Hospicyjna korzysta też ze struktur wolontariatu pracowniczego, w ramach których zatrudnione na etatach osoby oraz ich bliscy kompleksowo wspierani są w swojej dobrowolnej pracy na rzecz organizacji charytatywnej.

Innowacyjnym rezultatem działań Fundacji Hospicyjnej jest tak zwany wolontariat więźniów.

DONATE

amount:

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

 

Hospice Foundation

Bank account
EUR: PL18154010982001556247270003
USD: PL88154010982001556247270004
PLN: PL72154010982001556247270001

Bic code: EBOSPLPW
Swift code: EBOSPLPW0XX

In Solidarity

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Kontakt

Wszelkie pytania i e-maile prosimy kierować na adres:
wolontariat@hospicja.pl