Pomaganie jest piękne. Asos

POMAGANIE JEST PIĘKNE - AKTYWIZACJA SENIORÓW POPRZEZ WOLONTARIAT OPIEKUŃCZY.

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu „Aktywność Społeczna Osób Starszych” (ASOS). Głównym celem jest utworzenie i rozwój wolontariatu opiekuńczego w domach pomocy społecznej w województwie pomorskim. Zaproszenie do wolontariatu jest skierowane do wszystkich chętnych, w tym przede wszystkim do seniorów.

Obecność wolontariuszy w ośrodkach ma na celu wsparcie pracy profesjonalnego zespołu opiekuńczego, poprzez towarzyszenie mieszkańcom i pomoc w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych i zajęciach terapeutycznych. 

więcej

DONATE

amount:

Hospice Foundation

Bank account
EUR: PL18154010982001556247270003
USD: PL88154010982001556247270004
PLN: PL72154010982001556247270001

Bic code: EBOSPLPW
Swift code: EBOSPLPW0XX

In Solidarity

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.