Weź puszkę

Fundacja Hospicyjna, w ramach X edycji kampanii społecznej Hospicjum to też Życie, pod hasłem „Pomóż ukoić ból” prowadzi zbiórkę publiczną na podstawie decyzji  nr 355/2013 Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,  z dnia 23.09.2013 r. (skan poniżej).


Jedną z form zbiórki jest możliwość pobrania puszek kwestarskich przez  szkoły i przedsiębiorstwa, które chcą wziąć udział w  akcji  „Słonik Tumbo pomaga”. Zebrane środki będą przekazane na pomoc osieroconym dzieciom, będącym pod opieką hospicjów biorących udział w kampanii.
1.    Jak otrzymać puszkę?
a.    Można skontaktować się z lokalnym hospicjum biorącym udział w kampanii (lista poniżej) i zamówić puszkę u koordynatora akcji.
b.    Można skontaktować się z Fundacją Hospicyjną (koordynator: Justyna Ziętek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) i zamówić puszkę.

2.    Jak oddać puszkę i rozliczyć zbiórkę?
 Puszki otrzymane od hospicjów
a.    Należy oddać hospicjum w ustalonym przez strony terminie.
b.    Trzyosobowa komisja w składzie: jedna osoba ze szkoły/firmy + dwie osoby z hospicjum przelicza  zebrane pieniądze i wypełnia przekazany przez Fundację protokół.
c.     Koordynator akcji z hospicjum wpłaca zebrane pieniądze na wskazane konto Fundacji.
d.    Fundacja, po zaksięgowaniu pieniędzy (to konieczne ze względu na rozliczenie całej zbiórki wobec Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji), przekazuje je w 100% na potrzeby konkretnych dzieci osieroconych z hospicjum, od którego  otrzymała wpłatę. 


Puszki otrzymane od Fundacji
e.    Należy odesłać BEZ PIENIĘDZY przez wskazaną firmę kurierską  NA KOSZT FUNDACJI, w ustalonym przez strony terminie.
f.    Trzyosobowa komisja w szkole/firmie przelicza zebrane pieniądze i wypełnia przekazany przez Fundację protokół.
g.    Koordynator akcji z firmy/szkoły wpłaca zebrane pieniądze na wskazane konto Fundacji.
h.    Fundacja, po zaksięgowaniu pieniędzy (to konieczne ze względu na rozliczenie całej zbiórki wobec Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji), przekazuje je w 100% na potrzeby dzieci osieroconych, będących pod opieką hospicjów biorących udział w kampanii. 

3.    Czas trwania akcji
Puszki można zamawiać od 4.11.2013 do 01.08.2014. Wszystkie puszki muszą zostać oddane, a zebrane pieniądze rozliczone i przekazane Fundacji Hospicyjnej do 30.09.2014, czyli do końca trwania zbiórki publicznej. Zalecamy  prowadzenie zbiórki nie dłużej niż przez 3 miesiące.

4.    Warunki bezpieczeństwa
a.    Każda puszka ma indywidualny numer, jest oznakowana i zaplombowana, a jej konstrukcja nie pozwala naruszyć zawartości bez uszkodzenia puszki.
b.    Każda wydana puszka będzie ewidencjonowana w bazie Fundacji, zawierającej dane osoby pobierającej i hospicjum szkoły/firmy, do której będzie przekazana. Baza będzie zawierała datę pobrania, rozliczenia i zwrotu puszki, co pozwoli na monitoring zbiórki.
 

5.     Załączniki

- skan decyzji MAC

- list do szkół

- list do firm

- lista hospicjów

- historia Roksany i Patryka

- zdjęcie puszki

- regulamin zbiórki

- plakat dla szkół

DONATE

amount:

Tworzymy Centrum Opieki Wytchnieniowej

Zamów kartkę!

Mikołaje, łączcie się!

Hospice Foundation

Bank account
EUR: PL18154010982001556247270003
USD: PL88154010982001556247270004
PLN: PL72154010982001556247270001

Bic code: EBOSPLPW
Swift code: EBOSPLPW0XX

Rocznik

 

Pomorskie S.O.S