Jak przekazać nam 1%

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DOCHODOWEGO?

1. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych).

2. Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

3. Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

4. Podatnicy, którzy już złożyli deklarację PIT osobiście lub którym PIT wypełniał pracodawca.

5. Emeryci i renciści. Należy poczekać, aż ZUS prześle PIT 40A.

JAK PRZEKAZAĆ NAM 1% PODATKU?

W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) musisz wypełnić rubrykę: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP), podając: Numer KRS: 0000201002 oraz Wnioskowaną kwotę: kwotę 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Do 30.04.2019 należy w Urzędzie Skarbowym złożyć zeznanie podatkowe na odpowiednim formularzu. Emeryci i renciści wykazują w PIT 37 dochody z renty lub emerytury na podstawie przesłanego przez ZUS PIT 40A.

 

Przekaż darowiznę online

kwota:

Przekaż 1%

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Fundacja Hospicyjna

Konto
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Zamów kartkę!

Konkurs

Rocznik

Księgarnia